Geografisch thema

Kasteelstraat

ID: 4843   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4843

Beschrijving

Vroegere Kasteeldreef, een rechte door bomen afgezoomde verbinding tussen de binnenstad en het in 1630 door Jan van Nassau gebouwde "Kasteel van Ronse", gesloopt in 1823 (zie ook Jan van Nassaustraat). Verbreed volgens aanlegplan, goedgekeurd bij KB van 10.05.1862 samen met de Jan van Nassaustraat en Alexandre-Louis Vanhovestraat. Recent heraangelegd met parkingplaatsen afgewisseld met bomen en beplanting aan de linker straatzijde. Doorsneerijbebouwing, overwegend uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw met neoclassicistische bepleisterde en geschilderde of gecementeerde parementen bijvoorbeeld nummers 11-19 of eerder traditionalistische bakstenen gevels met sierankers of verwerking van witte baksteen en decoratieve banden bijvoorbeeld nummers 46-48, 69-73 en sporadisch een bekronende topgevel (nummers 52, 88). Enkele interbellumwoningen onder meer nummer 22. Hoekcomplex met Alexandre-Louis Vanhovestraat ingenomen door de voormalige stedelijke school, later Rijksmiddelbare school, thans Rijksarchief (zie laatstgenoemde straat nummer 45).

Huizenblok tussen Franklin Rooseveltplein en Fabriekstraat gesloopt in 1988 en vervangen door 14 winkeltjes en parking.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis
  Kasteelstraat 34 (Ronse)

 • Omvat
  Concert- en danszaal
  Kasteelstraat 66-68 (Ronse)

 • Omvat
  Drie stadswoningen
  Kasteelstraat 86-90 (Ronse)

 • Omvat
  Eenheidsbebouwing van vijf stadswoningen
  Kasteelstraat 54-62 (Ronse)

 • Omvat
  Herenhuis
  Kasteelstraat 27 (Ronse)

 • Omvat
  Herenhuis
  Kasteelstraat 39 (Ronse)

 • Omvat
  Kunstenaarswoning van kunstschilder A. Delfosse
  Kasteelstraat 31 (Ronse)

 • Omvat
  Mechanische weverij H. Foucart - Th. Vandemoortel
  Kasteelstraat 92-94 (Ronse)

 • Omvat
  Staatsmiddelbare School
  Kasteelstraat 96-98 (Ronse)

 • Omvat
  Stadswoning
  Kasteelstraat 52 (Ronse)

 • Omvat
  Stadswoningen
  Kasteelstraat 33-35 (Ronse)

 • Omvat
  Textielmagazijn
  Kasteelstraat 27A (Ronse)

 • Is deel van
  Ronse
  Ronse (Ronse)