Geografisch thema

Kasteelstraat

ID: 4843   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4843

Beschrijving

Vroegere Kasteeldreef, een rechte door bomen afgezoomde verbinding tussen de binnenstad en het in 1630 door Jan van Nassau gebouwde "Kasteel van Ronse", gesloopt in 1823 (zie ook Jan van Nassaustraat). Verbreed volgens aanlegplan, goedgekeurd bij KB van 10.05.1862 samen met de Jan van Nassaustraat en Alexandre-Louis Vanhovestraat. Recent heraangelegd met parkingplaatsen afgewisseld met bomen en beplanting aan de linker straatzijde. Doorsneerijbebouwing, overwegend uit het vierde kwart van de 19de eeuw tot de eerste helft van de 20ste eeuw met neoclassicistische bepleisterde en geschilderde of gecementeerde parementen bijvoorbeeld nummers 11-19 of eerder traditionalistische bakstenen gevels met sierankers of verwerking van witte baksteen en decoratieve banden bijvoorbeeld nummers 46-48, 69-73 en sporadisch een bekronende topgevel (nummers 52, 88). Enkele interbellumwoningen onder meer nummer 22. Hoekcomplex met Alexandre-Louis Vanhovestraat ingenomen door de voormalige stedelijke school, later Rijksmiddelbare school, thans Rijksarchief (zie laatstgenoemde straat nummer 45).

Huizenblok tussen Franklin Rooseveltplein en Fabriekstraat gesloopt in 1988 en vervangen door 14 winkeltjes en parking.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis

  • Omvat
    Concert- en danszaal

  • Omvat
    Drie stadswoningen

  • Omvat
    Eenheidsbebouwing van vijf stadswoningen

  • Omvat
    Herenhuis

  • Omvat
    Herenhuis

  • Omvat
    Kunstenaarswoning van kunstschilder A. Delfosse

  • Omvat
    Mechanische weverij H. Foucart - Th. Vandemoortel

  • Omvat
    Staatsmiddelbare School

  • Omvat
    Stadswoning

  • Omvat
    Stadswoningen

  • Omvat
    Textielmagazijn

  • Is deel van
    Ronse