Geografisch thema

Schorissesteenweg

ID: 4889   URI: https://id.erfgoed.net/themas/4889

Beschrijving

Weg van het gehucht Louise-Marie, voorbij de dorpskern op grondgebied Nukerke, over het gehucht Koekamer (voorheen grondgebied Ellezelles) naar Schorisse. Gedeeltelijk uit midden 19de eeuw als nieuwe verbindingsweg in plaats van de oude baan over de Muziekberg, laatstgenoemd vindplaats van werktuigen van silex uit de laat-neolithische en/of bronstijd.

Ten zuiden van de steenweg en ten Westen van de populierendreef naar het domein van Koekamer, vergunde stortplaats zogenaamde "zandgroeven van Louise-Marie".

  • CROMBE PH., Een prehistorische site op de plaats Koekamer te Ellezelles, in Annalen Geschied- en Oudheidkundige Kring van Ronse en het Tenement van Inde, XXXIX, 1985, p. 72-79.

Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1998