Geografisch thema

Pladutsestraat

ID
4933
URI
https://id.erfgoed.net/themas/4933

Beschrijving

Oude grensstraat met Melden (Oudenaarde). Huidige bebouwing omvat voornamelijk verspreid liggende hoeven, minstens teruggaand tot de 18de eeuw en veelal uitgebreid en aangepast in de loop van de 19de eeuw. Twee gesloten bakstenen hoeven vallen als dusdanig wel nog op doch vertonen ingrijpende latere verbouwingen namelijk: nummer 4, achterin gelegen hoeve met grotendeels gekasseid erf en waarvan dwarsschuur naast erftoegang in beide zijpuntgevels met jaarsteen 1806; links helft woning in 1997 vervangen door nieuwbouw met recuperatie van versierde moerbalk op slof; ernaast behouden overwelfde kelder en "beste kamer" met rode tegelvloer; één van de vleugels met stallen herbouwd circa 1990. Nummer 9 aan hoek Ommeslagestraat, waarvan dwarsschuur rechts (nok loodrecht op de straat) met behouden gebint doch uitgebroken aardappel- en bietenkelder; overige lagere hoevegebouwen vertonen in het metselwerk sporen van herhaaldelijke aanpassingen; achterin gelegen boerenhuis van aanvankelijk één bouwlaag (confer sporen van kleine puntgevel met vlechtingen in linkse zijgevel), aangepast tot woning van anderhalve bouwlaag met gecementeerde voorgevel en nog recentere wijzigingen.


Bron     : Bogaert C., Lanclus K., Tack A. & Verbeeck M. 1998: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Oudenaarde, Kanton Ronse, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen, Tack, Anja, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1998


Relaties

  • Omvat
    Boerenwoning

  • Omvat
    Hoeve Beghin

  • Is deel van
    Zulzeke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pladutsestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/4933 (Geraadpleegd op 09-05-2021)