Geografisch thema

Breendonkstraat

ID: 496   URI: https://id.erfgoed.net/themas/496

Beschrijving

Behoort tot de oudste straten van de gemeente. Over het ontstaan van deze straat bestaan verschillende theorieën: volgens een 19de-eeuwse theorie zou het tracé van de Breendonkstraat een verlenging geweest zijn van de heirweg (Asse - Londerzeel) naar de Rupeloversteek in Rumst. J. Verbesselt ziet in de Breendonkstraat de verbindingsweg van het Land van Grimbergen met de overgang van de Rupel in Hellegat/Ruisbroek. Volgens A. Wauters kan de Breendonkstraat als Palingstraat aangesloten hebben op de Puurse straat met die naam.

Heden lange straat tussen de Brandstraat en de A12, tot 1976 grensstraat tussen Breendonk, Tisselt en Willebroek. Naar verluidt werd de hele omgeving in 1914 platgebrand om militaire doeleinden (zie de nabijheid van het Fort van Breendonk). Tegen de A12: sterk verbouwd pand nummer 376 met in de rechter zijgevel het jaartal 1885. Nabij sociale woonwijk aan oostzijde: "Liggend Naakt", bronzen beeld van F. Van den Brande van 1963.


Bron     : Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Mechelen, Bouwen door de eeuwen heen in in Vlaanderen 13N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 1995


Relaties

  • Omvat
    Hoeve met losstaande bestanddelen

  • Omvat
    Langgestrekte hoeve

  • Is deel van
    Willebroek