Geografisch thema

Pley

ID: 5027   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5027

Beschrijving

L-vormig plein, waarvan het zuidelijk gedeelte, het eigenlijke kerkplein, de Kloosterstraat met Bovendorp verbindt en deel uitmaakt van de oostwest-as die, evenwijdig met de Voer, doorheen de gemeente loopt en de grootste concentratie van bebouwing kent. Het haakse gedeelte, de zogenaamde Pley loopt in noordelijke-richting en verbindt het plein met Kinkenberg.


Bron     : Schlusmans F. 1992: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Tongeren, Kanton Voeren, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 14N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 1992


Relaties

 • Is deel van
  's-Gravenvoeren
  's Gravenvoeren (Voeren)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis
  Pley 29 (Voeren)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis
  Pley 6 (Voeren)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis
  Pley 8 (Voeren)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis gedateerd 1907
  Pley 4 (Voeren)

 • Omvat
  Boerenburgerhuis gedateerd 1922
  Pley 18 (Voeren)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pley 26 (Voeren)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Pley 2 (Voeren)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Pley 4 (Voeren)

 • Omvat
  Hoeve Jezuïetenhof
  Kinkenberg 2, 4, Pley 28 (Voeren)

 • Omvat
  Huis De Posthoorn
  Pley 27 (Voeren)

 • Omvat
  Oorlogsmonument en vredesboom
  Pley zonder nummer (Voeren)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Lambertus
  Pley 12 (Voeren)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Lambertusparochie
  Pley 10 (Voeren)