Geografisch thema

Zuidlaan

ID
5069
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5069

Beschrijving

Dorpsstraat leidend van de Zwalmbeek over de spoorweg naar de zuidelijke gemeentegrens met Roborst en verder naar Horebeke. Gedeeltelijk aangelegd en rechtgetrokken in 1836-49 en 1869. De oude parochiekerk stond aanvankelijk aan de oostzijde van de straat aan de Zwalm; verplaatst in 1875 meer zuidwaarts en aan de westzijde van de straat. De oudste bebouwing in de buurt van de parochiekerk, onder meer met de voormalige gemeentehuizen, is vernieuwd, met hier en daar nog sporen van 19de-eeuwse kernen, bijvoorbeeld nummer 16, op hardstenen deuromlijsting gedateerd 1882, 17-19, 21-23. Ook de stationsbuurt bevat nog enkele laat-19de-eeuwse huizen.


Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2000


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Café De Kraai

 • Omvat
  Dokterswoning

 • Omvat
  Gemeentelijke jongensschool

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Mattheus

 • Omvat
  Rijkswachtkazerne

 • Omvat
  Station Munkzwalm

 • Is deel van
  Munkzwalm


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zuidlaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/5069 (Geraadpleegd op 17-05-2021)