Geografisch thema

Kouterken

ID: 5075   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5075

Beschrijving

Gelegen aan de oostelijke Scheldeoever op het grondgebied van de voormalige gemeente Hermelgem. Leidend naar de noordelijke gemeentegrens aan de oude Scheldemeander. Systematisch veldprospectie bracht prehistorische silexartefacten, verspreid middeleeuws (10de tot 12de eeuw) en postmiddeleeuws materiaal aan het licht.

  • ROMMELAERE J., Meilegem-Nederzwalm-Hermelgem, in Archaeologisch Inventaris Vlaanderen, VII, Gent, 1986, pagina's 64-80, 84-95.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 2000


Relaties