Geografisch thema

Broekestraat

ID: 5133   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5133

Beschrijving

Van de kerk in het dorpscentrum in noordelijke richting leidend naar de gemeentegrens met Zwalm (Sint-Blasius-Boekel). Ten oosten van de Broekestraat, archeologische vindplaats van een aantal neolithische silex-artefacten, sporen van ijzertijdbewoning, een verharde Romeinse weg en een Gallo-Romeinse agrarische nederzetting van het type villadomein langs de noordelijke- en zuidelijke-flanken van de Krombeekvallei.

  • BAUTERS L., e.a., Horebeke. Protohistorische sporen van een Gallo-Romeinse nederzetting nabij de Broekestraat, in Monumentenzorg en Cultuurpatrimonium, Jaarverslag van de Provincie Oost-Vlaanderen, 1996, p. 154-156.

Bron     : Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15N4, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1999


Relaties

  • Omvat
    Hoeve

  • Omvat
    Hoeve en café In den pennink

  • Is deel van
    Sint-Maria-Horebeke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Broekestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5133 (Geraadpleegd op 15-01-2021)