Geografisch thema

Hollebeekstraat

ID
5185
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5185

Beschrijving

Oud straattracé vanaf de kerk van Parike aan de steenweg Oudenaarde-Geraardsbergen noordoostwaarts leidend tot de grens met Lierde. Omschreven door de ruime straatbocht van een zuidelijke aftakking van de straat, ten noorden van Gelategem en nabij de gemeentegrens met Deftinge ligt een laat-middeleeuwse castrale motte, vermoedelijk ontstaan in het kader van de ontginning van de omringende vruchtbare landbouwgronden. Gelokaliseerd in de vallei van de Remistebeek bij de samenkomst van twee smalle beekdalen die de landschappelijk typerende omgeving kenmerken; motteheuvel voor de recente afgraving 4 tot 5 meter hoog; vroegere omgrachting van opperhof herleid tot terreinglooiing. In 1999 werden de bomen en struiken op het plateau van de motteheuvel samen met de bovenlaag echter verwijderd waardoor de mottetop circa 1 meter verlaagde en waarbij de basis verbreedde. Een beperkt archeologisch onderzoek van de site in 1999 door het IAP leverde fragmenten op van bouwmateriaal (veldsteenbrokken en geglazuurde dakpannen) te dateren vanaf de 13de eeuw en aardewerk uit de 13de eeuw-begin 14de eeuw.

 • AMEELS V., Een motte van afgraving gered, Monumentenzorg en cultuurpatrimonium, Jaarverslag van de provincie Oost-Vlaanderen 1999, Gent, 2000, p. 133-135.
 • DE DECKER S., Vanuit de hoogte. Een vergelijkende studie van de inplanting van castrale mottes in de provincie Oost-Vlaanderen, Vobov-Info, 49, 1999, p. 3-19.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Verbeeck, Mieke; Duchêne, Helena
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Boerenburgerhuis

 • Omvat
  Hoeve Hembroek

 • Omvat
  Hof ter Planken

 • Is deel van
  Parike


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Hollebeekstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/5185 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.