Geografisch thema

Galgestraat (Kruishoutem)

ID
5244
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5244

Beschrijving

Vroeger ook Pontstraat genoemd leidend naar het veer aan de Leie te Olsene. Thans genoemd naar het galgeveld met vroegere galg van de heerlijkheid Ayshove. Doorkruist het plateau van de Kapellekouter opklimmend tot 70 meter. Belangrijke archeologische site met aanwijzingen voor occupatie in de late Steentijd, de vroege IJzertijd, de Gallo-Romeinse en middeleeuwse perioden. Systhematische opgravingen tussen 1989 en 1992 door de vakgroep Archeologie van de Universiteit Gent en het Archeologisch Museum van Zuid-Oost-Vlaanderen brachten sporen van een laat-neolitisch graf uit de klokbekercultuur aan het licht naast de bevestiging van een Gallo-Romeinse vicus uit de 1ste tot 3de eeuw met een belangrijke ambachtelijke bedrijvigheid (bronsgieterij, ijzersmid, pottenbakkerij). Ook vier waterputten, oven- en afvalresten en een heiligdom voor Mars Camulus met mogelijk een altaarfundering en een unieke vondst van bronzen godenbeeldjes werden hier aangetroffen.

De opgravingen van een middeleeuws grafveld met meer dan 200 graven vanaf het begin van de kerstening in de 7de eeuw tot 14de - 15de eeuw wijzen op het belang van deze site als oudste kern van het middeleeuwse Hultheim, eigendom van de abt van de abdij van Elnone (zie charter van 847). Het patrocinium van Sint-Pieters van de vroegere kapel, later ook genaamd Gravenkapelletje tegenover het Kapellehof en vernield door de Duitsers in 1917, wijst ook in die richting.

 • VERMEULEN F., Tussen Leie en Schelde, Archeologische inventaris en studie van de Romeinse bewoning in het zuiden van de Vlaamse Zandstreek, in Archeologische Inventaris Vlaanderen, Buitengewone reeks, 1, Gent, 1992, p. 61.
 • VERMEULEN F.-ROGGE M.-VAN DURME L., Terug naar de bron, Kruishoutem archeologisch doorlicht, Gent, 1993.

Bron: BOGAERT C., DUCHÊNE H., LANCLUS K. & VERBEECK M. 2000: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie Oost-Vlaanderen, Gemeenten: Brakel, Horebeke, Kruishoutem, Lierde, Zingem en Zwalm, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 15n4, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Bogaert, Chris; Lanclus, Kathleen
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Molenaarshuis Kapellehof

 • Is deel van
  Kruishoutem

 • Is gerelateerd aan
  Galgestraat (Wannegem-Lede)


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Galgestraat (Kruishoutem) [online], https://id.erfgoed.net/themas/5244 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.