Geografisch thema

Gistelsesteenweg

ID: 5308   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5308

Beschrijving

Centrale oost-west-weg, van de grens met Gistel aan de Waerebrug tot het kruispunt aan de parochiekerk, waar de Brugsesteenweg begint. Gedeelte van de steenweg tussen Nieuwpoort en Brugge, via Gistel, aangelegd door de Oostenrijkers in 1755, gedeeltelijk langs het tracé van de Oude Bruggeweg, die reeds in de Romeinse tijd de verschillende dorpen verbond. Langs dit gedeelte van de doorgaande weg, op het kruispunt met de weg tussen Oudenburg en Westkerke, concentreert zich de eerste bebouwing van het dorp en wordt in de 8ste eeuw de St.-Audomaruskerk ingeplant. Als in de 17de eeuw de Waere bevaarbaar wordt gemaakt (huidige Moerdijkvaart), ontstaat aan de Waerebrug over de Gistelsesteenweg een gehucht met enkele hoeves, herbergen en een brouwerij. In de 19de eeuw breidt de lintbebouwing vanuit het centrum zich uit; het stuk van de kerk tot voorbij de Oude Bruggeweg wordt een drukke straat met herbergen en nijverheden als een fietsenmakerij, voddenkoopman, bakkerij, beenhouwerij enz. In 1846 wordt de gemeenteschool opgericht langs deze straat, net buiten de dorpskom; in 1950 stopgezet wegens gebrek aan leerlingen. Bebouwing wordt in de 20ste eeuw verder aangevuld, tot ca. het kruispunt met de Molenweg. De straat wordt gedomineerd door de St.-Audomaruskerk, een neogotische kerk van 1913-1914 die rond de vroeggotische toren is geconcipieerd. Heterogene bebouwing, in het dorpscentrum vnl. bestaande uit kleine rijwoningen uit 19de en 20ste eeuw, afgewisseld met enkele resterende 18de-eeuwse lage boerenarbeiderswoningen. Verder uit het dorp, minder dichte, 20ste-eeuwse bebouwing met enkele rij- en losstaande woningen, aan de Waerebrug opnieuw oudere 18de-eeuwse kern met losstaande hoeves. De steenweg is uitgegroeid tot een drukke verkeersweg met verkeerslichten op het kruispunt met de Westkerksestraat. In 1980 wordt de school afgebroken. Op het vrijgekomen terrein komt het gemeenschapshuis en ruime parking, parkje met gedenkteken, vooral in dienst van de achterliggende verkaveling.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Struyf J. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oudenburg, Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL1, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Gedenkzuil

 • Omvat
  Herberg Ter Waereburg

 • Omvat
  Hoeve van het langgeveltype, herberg "In den Olifant"

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Audomarus

 • Omvat
  Pastorie

 • Omvat
  Waerebruggehoeve

 • Omvat
  Woonhuis met slachthuis

 • Is deel van
  Westkerke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gistelsesteenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/5308 (Geraadpleegd op 19-01-2021)