Geografisch thema

Marktstraat

ID
5386
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5386

Beschrijving

Rechte straat van het Marktplein tot net voorbij de Abdijhoeve (nr. 1), waar ze overloopt in de Stationsstraat. Sinds de middeleeuwen "Kuipersstraat" genoemd; krijgt in 1944 huidige naam. Straat behoort tot het middeleeuwse stratenpatroon, dat georiënteerd werd op de bestaande Romeinse basisstructuur (Mariastraat-Kerkstraat). Aan oostkant van deze straat is sinds 1084 de St.-Pietersabdij gevestigd, waarvan de overblijvende gebouwen, de Abdijhoeve (nr. 1) en het Abtsgebouw (nr. 25), beide beschermd als monument, nog steeds het straatbeeld domineren. De rest van de bebouwing sluit aan bij de dorpskom: eind 19de-begin 20ste-eeuwse rijwoningen van één of twee bouwlagen, meestal met bakstenen gevel; deels vernieuwd parement of vervangen door recente nieuwbouw.

Gysseling M., Toponymie van Oudenburg, Nomina geographica Flandrica. Monographieën 4. Onomastica Neerlandica, Brussel, 1950, p. 168.

Meulemeester J.L., De Oudenburgse stadhuizen, Oudenburg, 1994, p. 7-21.


Bron     : Callaert G. & Hooft E. met medewerking van Struyf J. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Oudenburg, Deelgemeenten Ettelgem, Roksem, Westkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL1, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Abdijhoeve met toegangspoort en duiventoren

 • Omvat
  Abtswoning of prelatuur van Sint-Pietersabdij

 • Omvat
  Drie devotiestaties voor Sint-Arnoldus

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Hoekgebouw

 • Omvat
  Neoclassicistisch burgerhuis

 • Omvat
  Samenstel van vier dorpswoningen

 • Omvat
  Samenstel van vijf arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Oudenburg


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Marktstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5386 (Geraadpleegd op 17-06-2021)