Geografisch thema

Brugse Steenweg

ID
5414
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5414

Beschrijving

Rechte steenweg vanaf de kerk van Uitkerke richting Brugge, verlengstuk van de Kerkstraat; vormt de hoofdader tussen Brugge en Blankenberge. Aangelegd in 1723 als de "nieuwen Blankenbergschen calsyde weg", waarbij ook de huidige Kerkstraat tot aan de Sint-Antoniuskerk hoorde. Vanaf eind 19de eeuw wordt het gedeelte van de Blankenbergse Steenweg ten zuiden van de Sint-Amanduskerk omgedoopt tot de huidige benaming. Na de Tweede Wereldoorlog verbreed tot een betonnen drievaksbaan. Tot in de eerste helft van de 20ste eeuw bestaat de bebouwing langs de steenweg uit verspreide landelijke gebouwen. Na de Tweede Wereldoorlog volledig volgebouwd met heterogene bebouwing, onder meer losstaande woningen, enkele rijhuizen, handelszaken.

 • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 27-28.
 • COORNAERT M., Uitkerke. De topografie, de geschiedenis en de toponimie van Uitkerke en Sint-Jan-op-de-Dijk tot omstreeks 1900, s.l., s.d., p. 100.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Duitse bunker vliegveld Uitkerke

 • Omvat
  Duitse bunker vliegveld Uitkerke

 • Omvat
  Hoeve Meiboom

 • Omvat
  Hoevetje

 • Is deel van
  Uitkerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Brugse Steenweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/5414 (Geraadpleegd op )