Geografisch thema

Descampsstraat

ID
5417
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5417

Beschrijving

De Descampsstraat is een rechte straat tussen de J. de Troozlaan en de Onderwijsstraat, aangelegd eind 19de eeuw op initiatief van grondbezitter Michel Van Mons om enkele straten te trekken ten oosten van de Hoogstraat, "in het kwartier der nieuwe kerk" (gebouwd vanaf 1884-1889). Het gaat hierbij om gronden van onder meer hemzelf, G. Descamps en Ansiau. In 1885 dient hij daartoe een plan in, dat pas in 1896 wordt goedgekeurd. Deze toekomstige aanleg wordt weergegeven op het verkavelingsplan van 1889 rond de nieuwe kerk. De nieuwe straten krijgen in 1901 hun naam. De Descampsstraat zou in eerste instantie kunnen verwijzen naar de grondeigenaar G. Descamps; J. Descamp (zoals op sommige kaarten en straatnaambordjes) is echter een auteur van een toeristische gids over Vlaanderen en Brabant.

De bebouwing in de straten rond de decanale Sint-Rochuskerk wordt bepaald door burgerwoningen van het bel-etagetype, in stijlen typisch voor de Belle Epoque. Belangrijk voor het straatbeeld is de inplanting van de Rijksmiddelbare School (1885) centraal aan het uiteinde van de Descampsstraat (zie Onderwijsstraat).

Daar de aanleg van de Descampsstraat slechts in 1896 goedgekeurd wordt, is de bebouwing hier een stuk jonger dan in de andere straten van de genoemde wijk. De bebouwing dateert er uit het begin van de 20ste eeuw. Typisch voor die periode in de kustarchitectuur en in het bijzonder te Blankenberge zijn de parementen van geglazuurde baksteen en tegels. Bij nummer 10, klein tegelpaneel met afbeelding van visser. Bij nummer 22, exuberant tegelparement en loggia met dito landschapstaferelen. Nummer 8, uitzonderlijk met sgraffitopaneeltje. Voorts nummers 3, 25 "Villa Jean" (sterk verbouwd), 36 (gedateerd "1929"), 38, 40, 48, nummer 36. Overwegend bel-etageburgerhuizen; lijstgevels afgeboord door middel van kroonlijsten op consoles; (gemansardeerde) zadeldaken en platte daken. In een aantal gevallen zijn de open loggia's bewaard, wat erg structurerend werkt in het straatbeeld. Opvallend is dat een zekere meneer Uten-Jansen zeker tien percelen van het hier behandelde bouwblok bezat en dat deze bij voorkeur samenwerkte met stadsarchitect Felix Cosman. Aldus kan men stellen dat F. Cosman zijn stempel drukte op de noordwand van de Descampsstraat.

Naar het oosten van de straat toe is de bebouwing jonger, namelijk van het interbellum en minder prestigieus. Waar de straat op de J. de Troozlaan uitkomt, is een pleintje ingericht rond een gedenksteen "Aan onze stadsgenooten gestorven in congo voor 1908/Sergent H.A. De Bruyne".

Enkele eenvoudige bakstenen lijstgevels van het interbellum zijn nrs. 13, 17, 21, 36/ Malécotstraat en 50; nummer 17 naar ontwerp van architect A. Neirynck (Blankenberge) van 1925; nummer 50 naar ontwerp van architect M. Ivens (Blankenberge) van 1925. Nummers 46 "Zonnestraal" en 52 zijn interbellumburgerhuizen met art-decocementering van de gevel, in combinatie met geglazuurde tegels.

 • Stadsarchief Blankenberge, Bouwaanvragen, nummer 36/1913, nummer 64/1925, nummer 193/1925.
 • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 47-48.
 • BOTERBERGE R., De Sint-Rochuskerk te Blankenberge, Blankenberge, 1996.

Bron: HOOFT E. & VANNESTE P. met medewerking van DE LEEUW S. & MISSIAEN H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Alfred Neirynck

 • Omvat
  Burgerhuis ontworpen door Jules Heyneman

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door Felix Cosman

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door Felix Cosman

 • Omvat
  Eclectisch hoekhuis

 • Omvat
  Ensemble van burgerhuizen

 • Omvat
  Villa Anaïs

 • Omvat
  Villa Charlemagne

 • Omvat
  Villa Clotilde

 • Omvat
  Villa Olga

 • Is deel van
  Blankenberge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Descampsstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/5417 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.