Geografisch thema

Evendijk-West

ID
5418
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5418

Beschrijving

De (tweede) Evendijk is aangelegd tussen 1100 en 1134 als onderdeel van een preventief dijksysteem vanaf de Gentele te Uitkerke, richting Heist (tweede Evendijk) voorbij Westkapelle en Hoeke (Kalveketedijk en Bloedlozendijk) tot Damme (Krinkeldijk en Dijk van Romboutswerve). Deze "hevendik" wordt de eerste keer vermeld in een document van 1288. Ten oosten van de spoorweg is de Evendijk afgevoerd en rechtgetrokken; deze weg heet nu de Zeebruggelaan. Ook de straat Colombus gaat terug op de Evendijk. Ten westen van de spoorweg is de Evendijk helemaal bebouwd, met als namen Evendijk-Oost (ten oosten van de Kerkstraat) en Evendijk-West (ten westen van de Kerkstraat). Voor 1961 heetten beide gedeeltes samen de Evendijk. Tot kort na de Eerste Wereldoorlog staat op de hoek van Evendijk-Oost en de Kerkstraat de zogenaamde "Tytens' molen", genoemd naar de molenaar. De molen wordt er gebouwd in 1836, op de plaats van de vroegere, 14de-eeuwse "oostmolen". De molen is aangeduid op de Atlas der Buurtwegen (1845). Op die kaart staat, net als op de Ferrariskaart (1770-1778) geen bebouwing aangeduid langs de Evendijk, met uitzondering van het groepje huizen op de hoek met de Blankenbergse Dijk, ongeveer waar zich nu het achterliggende beluikje bevindt (nummer 32). Op die plaats wordt op het einde van de 19de eeuw eveneens een molen aangeduid (Kaarten van het M.C.I. van 1876 en 1897). De rijbebouwing in de straat komt er pas later, in het eerste kwart van de 20ste eeuw. De basisbebouwing bestaat nu uit kleine (arbeiders)huizen van grosso modo twee bouwlagen en twee traveeën, meestal met lijstgevel, sommige met punt of trapgevels, voorbeeld de twee identieke huisjes nummers 9-11. Nummers 82-86/ Kerkstraat, eenheidsbebouwing van anderhalve bouwlaag, met beraapte lijstgevels; in de Kerkstraat bekleed met geglazuurde tegels; zwaar verbouwd.

  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 63-64.
  • COORNAERT M., Uitkerke. De topografie, de geschiedenis en de toponomie van Uitkerke en Sint-Jans-op-de-Dijk tot omstreeks 1900, sine loco, sine dato, p. 105, 144.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Evendijk-West [online] https://id.erfgoed.net/themas/5418 (Geraadpleegd op 15-05-2021)