Geografisch thema

Nieuwstraat

ID: 5448   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5448

Beschrijving

Rechte straat gelegen in het oude stadscentrum van Blankenberge, tussen de Bakkersstraat en de Weststraat, parallel met de Vissersstraat. Op de "Caerte figuratieve van de Stede ende Port Blanckenberge" van 1696 aangeduid als "Waterloopstraete". Dit straatje, waar slechts één huisje stond, liep langs de stadswaterloop in die tijd. In een document van 1750 wordt toestemming gevraagd aan Maria-Theresia van Oostenrijk om dit huisje te slopen om er een nieuwe "chemin ouvert" aan te leggen met een vijftiental huizen in aaneengesloten bebouwing. De nieuwe straat wordt tussen 1756 en 1788 aangelegd en wordt Nieuwstraat genoemd. Van de 18de-eeuwse rijwoningen is niets meer te zien in het straatbeeld. De basisbebouwing bestaat nu uit 19de-eeuwse bescheiden lijstgevels, voorbeeld nummer 14, neoclassicistisch met art-nouveaugetinte, gevelbrede balkonleuning. Veel huizen zijn vervangen door appartementsgebouwen tot vier bouwlagen. Nummer 9 is een art-decogetint burgerhuis met mooi glas in lood in de bovenlichten van de deur en bovenvensters.

  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 121-123.


Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5448 (Geraadpleegd op 19-01-2021)