Geografisch thema

S. Vernieuwestraat

ID
5457
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5457

Beschrijving

Straat behorend tot het oude dambordpatroon van Blankenberge, ongeveer evenwijdig met de Zeedijk. Vormt het westelijk verlengde van de Langestraat, over de Weststraat tot de Peter Benoitstraat. Op de figuratieve kaart van "de Stadt ende Port Blanckenberghe" van 1697 door C. Lootijns aangeduid als "Soke straetken". Huidige naamgeving naar hoofdonderwijzer en sociaal vernieuwer Sebastiaan Vernieuwe (1815-1877).

Bronzen vrouwenbeeld "Uit de zee ontstaan" (I. Dewilde). Lijstgevels van drie à vier bouwlagen, uit het einde van de 19de eeuw met een neoclassicistisch getinte cementering (nummers 3, 6-8), uit het eerste kwart van de 20ste eeuw met een parement van witte en grijze sierbaksteen (onder meer nummers 4, 5) of van rode baksteen. Beeldbepalend zijn de één bouwlaag hoger opgetrokken panden nummer 4 en nummer 10/ Weststraat, laatstgenoemde "Hotel Martinique".

  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 195.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: S. Vernieuwestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5457 (Geraadpleegd op 23-06-2021)