Geografisch thema

Schaapstraat

ID
5458
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5458

Beschrijving

Kronkelende weg die ten westen van de dorpskom begint aan de Brugse Steenweg, recht tegenover de kerk, en parallel met de steenweg doorloopt tot aan de Dulleweg. Beide straten gaan terug op oude schaapwegen. Het noordelijke gedeelte van de Schaapstraat heet voor 1972 "Oude Lissewegestraat". De Schaapstraat loopt nu door de ambachtelijke zone van Uitkerke; haar oorspronkelijk landelijk, bijna onbebouwd karakter is veranderd in verkavelingbouw van na de Tweede Wereldoorlog gecombineerd met handelszaken. In de vroegere Oude Lissewegestraat, een stuk rijbebouwing van eind 19de eeuw-interbellum. Voorbeeld nummer 5, zogenaamd "Levensvreugde", kleine bakstenen rijwoning gedateerd "1935"; nummer 14, burgerwoning van begin 20ste eeuw in neo-Vlaamserenaissance-stijl. Het meest opvallende gebouw is het klooster van de Zusters van de Heilige Jozef (nummer 8).

  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 160.
  • COORNAERT M., Uitkerke. De topografie, de geschiedenis en de toponimie van Uitkerke en Sint-Jans-op-de-Dijk tot omstreeks 1900, s.l., s.d., p. 136.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Klooster en school

  • Is deel van
    Uitkerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Schaapstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5458 (Geraadpleegd op )