Geografisch thema

Waterkasteelstraat

ID
5470
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5470

Beschrijving

Straat lopende van de De Smet de Naeyerlaan tot de Vredelaan, volgt de omtrek van de voormalige spuikom (nu jachthaven), waardoor ze een sterk gebogen tracé heeft. Aangelegd als "Schuilhavenstraat" kort na de aanleg van de haven en de spuikom in 1860-1865. Door de nieuwe haven (op toenmalig Uitkerks grondgebied) wordt de Evendijk afgesneden; een nieuwe weg rond de spuikom, verder lopend richting Wenduine, moet de dijk vervangen. Circa 1890 wordt ten oosten van de spuikom een groots project uitgevoerd voor de aanleg van een zogenaamd "spoelwaterleiding" en van een rioleringsstelsel. De laatste werken worden in 1894 in aanbesteding gegeven en betreffen onder meer een watertoren of "waterkasteel", naar de Franse term "château d'eau". De volledige Schuilhavenstraat, van de De Smet de Naeyerlaan tot aan de grens met Wenduine wordt rond de eeuwwisseling naar het waterkasteel genoemd. Bij de aanleg van de Vredelaan in de jaren 1930 wordt het gedeelte vanaf deze laan ook Vredelaan genoemd. Het parallel lopende gedeelte ten zuiden van de Vredelaan, wordt in 1954 omgedoopt tot E. Jameslaan.

  • BILE E., Blankenberge door de eeuwen heen, sine loco, 1967, pagina's 90-95.
  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 205-206.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Watertoren

  • Is deel van
    Blankenberge


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2022: Waterkasteelstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5470 (Geraadpleegd op )