Geografisch thema

Zwarte Leeuwstraat

ID
5476
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5476

Beschrijving

Rechte, korte straat tussen de Ruitersstraat en de Kerkstraat, evenwijdig lopend met laatstgenoemde. Behorende tot het historische stratenpatroon van de dorpskom van Uitkerke. Heet eerste "Steenstraete" (vermelding in 1337), als oudste verbinding met de zee, vervolgens Kerkstraat (samen met de Ruitersstraat) en in de 19de eeuw tijdelijk Dorpstraat; sinds 1890 definitief huidige naam. Wordt genoemd naar de 17de-eeuwse herberg "De Zwarte Leeuw" in de straat, die in 1880 wordt omgedoopt tot de "Gouden Leeuw". Een ander gebouw waarvoor de Zwarte Leeuwstraat bekend is, is de sinds de 16de eeuw vermelde herberg "Het Rode Huis", waar meestal de gemeenteraad samenkwam tot het nieuwe gemeentehuis gebouwd wordt in 1958. De eerste pastorij van Uitkerke stond op de noordwesthoek van de Zwarte Leeuwstraat. Al deze historische gebouwen zijn gesloopt, deels bij de verbreding van de Kerkstraat in 1976, waarbij de oostelijke bebouwing van de Zwarte Leeuwstraat verdwijnt en een parking en smalle grasstrook wordt aangelegd. Tot 1956 staat op de plaats van het huidige pompstation, op de noordoostelijke hoek van de straat, een schooltje (1845-1868) met kosterhuis. Aan de westzijde van de straat zijn enkele oudere dorpswoningen bewaard, voorbeeld nummers 19 en 23; nummer 27, rijwoning van anderhalve bouwlaag met beraapte gevel en accoladeboogvormige versiering van de muuropeningen. Ten zuiden van deze rij, de wegel naar Wenduine, die tussen volkstuintjes door naar de Blankenbergse Dijk leidt. Rechts in de wegel, de bewaarde pastorijmuur, links het zogenaamd "Witte Huis", een gecementeerde lage dorpswoning van 1878 (gedateerd).

  • COORNAERT M., Uitkerke. De topografie, de geschiedenis en de toponimie van Uitkerke en Sint-Jans-op-de-Dijk tot omstreeks 1900, s.l., s.d., p. 104, 107, 109, 135, 152-53.
  • VERVAECKE R. en PRIEM J., Uytkerke toen, s.l., 1992, p. 32, 45, 68, 69, 70.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties

  • Omvat
    Rijwoningen

  • Is deel van
    Uitkerke


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Zwarte Leeuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5476 (Geraadpleegd op 20-06-2021)