Geografisch thema

Ontmijnersstraat (Uitkerke)

ID
5477
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5477

Beschrijving

Rechte, lange straat tussen de De Smet de Naeyerlaan en de Scharebrugstraat, in twee gesneden door de Zuidlaan, die daar de (vroegere) grens aanduidt tussen Blankenberge en Uitkerke. Maakt deel uit van de voormalige Westdijk, die in de 11de eeuw wordt opgeworpen. In 1876 wordt het stuk ten noorden van de Zuidlaan "Slachthuisstraat" gedoopt, naar het slachthuis dat in 1876 is gebouwd op de plaats van het huidige stadhuis (zie J.F. Kennedyplein, Blankenberge) en in de jaren 1940 wordt afgebroken. Dit gedeelte krijgt de huidige naam in 1947, als hulde aan achttien ontmijners van de Ontmijningsdienst van het Belgisch leger die het leven lieten bij hun werkzaamheden in Blankenberge na de Tweede Wereldoorlog. Het zuidelijke gedeelte, opeenvolgend "Zwijnstraat" en "Vredestraat" genoemd is gelegen op het voormalige grondgebied van Uitkerke en wordt in het kader van de nakende fusie, in 1970 omgedoopt tot Ontmijnersstraat. Bebouwing grosso modo in aansluiting met noordelijke deel van de straat: bescheiden rijhuizen met voornamelijk lijstgevels, gebouwd in het eerste kwart van de 20ste eeuw. Voorbeeld nummer 48, zogenaamd "Villa Louis-Hortense", gecementeerde lijstgevel in neoclassicistische trant.

  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 128-129.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ontmijnersstraat (Uitkerke) [online] https://id.erfgoed.net/themas/5477 (Geraadpleegd op 20-06-2021)