Geografisch thema

Bergenstraat (Minderhout)

ID: 5501   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5501

Beschrijving

Doorkruist het gelijknamig gehucht dat zich deels uitstrekt over Meer, deels over Minderhout. Oude, vertakte straat met bochtig verloop; nagenoeg zelfde tracé als uit eind 18de eeuw, zie de Ferrariskaart, circa 1775. Landelijke omgeving met sporadisch land- en tuinbouwbedrijven uit het eerste kwart van de 20ste eeuw; de huidige concentratie van hoeven ten noorden gaat terug op het op oude kaarten vermelde gehucht "Bergen vyf huysen", wellicht refererend aan vijf hoeven.

Op nummer 5 sterk vernieuwd woonstalhuis met aanpalend bewaard karrenhuis/stalling/turfkot uit de 19de eeuw van drie traveeën onder schilddak (Vlaamse pannen) met drie ankerbalkgebinten op bakstenen sokkel; voorts een tweebeukig schuurtje (parallel aan het karrenhuis) uit het vierde kwart van de 19de eeuw of eerste kwart van de 20ste eeuw van drie traveeën onder zadeldak (Vlaamse pannen).


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

 • Omvat
  Herberg / afspanning De Zeeman

 • Omvat
  Woonstalhuis en langsschuur

 • Is deel van
  Minderhout

 • Is gerelateerd aan
  Bergenstraat (Meer)

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Bergenstraat (Minderhout) [online] https://id.erfgoed.net/themas/5501 (Geraadpleegd op 16-01-2021)