Geografisch thema

Gestelsestraat

ID
5513
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5513

Beschrijving

Zogenaamd naar het gehucht "Gestel", reeds vermeld op de Ferrariskaart (circa 1775); nagenoeg zelfde tracé als uit eind 18de eeuw.

In het dorpscentrum vertrekkende straat, eerste gedeelte met bochtig verloop, loopt rechtlijnig verder in zuidelijke richting naar Minderhout.

Naar het dorp toe voornamelijk banale 20ste-eeuwse woningbouw, in de omgeving van de Terbeeksestraat afwisselend met veelal gewijzigde hoeven uit het vierde kwart van de 19de eeuw en eerste kwart 20ste eeuw die teruggaan op oudere hoevesites, zie de Ferrariskaart; na kruising met de Venneweg/Gestelsestraat zeer landelijke omgeving, straatboorden overwegend beplant met jonge eiken. Uiteenlopende interpretaties betreffende de naamverklaring. Nummer 3 bewaarde arbeiderswoning van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, Vlaamse pannen) met lager aanbouwsel onder lessenaarsdak van circa 1900.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

  • Omvat
    Langgestrekte hoeve

  • Omvat
    Woonstalhuis

  • Is deel van
    Meer


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Gestelsestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5513 (Geraadpleegd op 20-06-2021)