Geografisch thema

Grote Plaats

ID
5516
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5516

Beschrijving

Voortgaande op de oude kaarten (zie de Ferrariskaart, circa 1775) vormde deze straat een belangrijke woonkern in het centrum, gekenmerkt door een typische dorpsbebouwing van hoeven, een brouwershuis, een winkel, een gemeentehuis, enzomeer. Hiervan bleef echter weinig bewaard: de oude dorpswoning met herberg en hoeve, staande op de hoek Grote Plaats/Sint-Janstraat, werd in het derde kwart van de 20ste eeuw afgebroken en verhuisd naar het openluchtmuseum van Bokrijk; de ter hoogte van de nummers 6-8-10 gelegen "villa des roses" in cottagestijl met aanpalende hoeve is door diverse wijzigingen en aanpassingen nog nauwelijks herkenbaar; op nummer 31/Pastorijstraat een naar oud model heropgebouwd woonhuis met dubbelhuisopstand onder zadeldak met aandaken en vlechtingen (nok parallel aan de straat) met aanbouw en ten westen een tevens heropgebouwde monumentale langsschuur (nok parallel aan de straat) onder schilddak waarbij de oorspronkelijke vormgeving en het oude anker- en dekbalkgebinte behouden bleven.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

  • Omvat
    Molenromp

  • Omvat
    Woonstalhuis

  • Is deel van
    Wortel


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Grote Plaats [online] https://id.erfgoed.net/themas/5516 (Geraadpleegd op 13-06-2021)