Geografisch thema

Loenhoutseweg

ID
5536
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5536

Beschrijving

Oude steenweg naar Loenhout, reeds vermeld in 1634, kort voor 1722 afgezoomd met bomen; later rijksweg, waarvan de aanleg in 1882 werd voltooid. Landelijke omgeving met nog enkele eind 19de-, begin 20ste eeeuwse-hoeven op de oude rooilijn of achterin.

Onpare zijde met opeenvolging van diverse types van volkswoningen uit het interbellum (tussen Heilig Bloed-/Lodewijk De Konincklaan en Heuvelstraat). Veelal vrijstaande of gekoppelde enkelhuizen van twee of drie traveeën en twee bouwlagen onder zadel- of mansardedak (nok evenwijdig aan of loodrecht op straat, mechanische pannen). Bakstenen lijst- en puntgevels, soms met siermetselwerk of erker; rechthoekige en boogvormige muuropeningen, soms met granitodorpels, waterlijst, origineel houtwerk, gekleurd glas in lood. Gebruikelijk grondplan met achterbouw. Nummers 29-35, eenheidsbouwing van 1936, oorspronkelijk bestaande uit een café en vier enkelhuizen. Nummers 67-69. Gekoppelde en gespiegelde enkelhuizen met modernistische inslag van 1934 naar ontwerp van J. Krols; nummers 71-73, idem met art-deco-inslag van 1935, naar ontwerp van M. Rosiers; nummers 77-79, idem in traditionele trant van 1937.

 • Gemeente-archief Hoogstraten, niet gedateerd plan in bundel van 1931 (nummer 13); machtiging verleend door het Ministerie van Openbare Werken 4/9/1933 (nummer 21), 1/1/1936 (nummer 29-35), 12/10/1932 (nummer 41), 4/1/1933 (nummer 55), 1/2/1934 (nummers 67-69), 15/5 en 7/6/1935 (nummers 71-73 en nummer 87), 16/4/1937 (nummers 77-79)

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Hoeve

 • Omvat
  Stadswoning in nieuwe zakelijkheid

 • Omvat
  Twee gekoppelde burgerhuizen

 • Omvat
  Woning Schellekens

 • Omvat
  Woonstalhuis

 • Omvat
  Woonstalhuis met café

 • Is deel van
  Hoogstraten


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Loenhoutseweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/5536 (Geraadpleegd op )