Geografisch thema

Meersel

ID: 5542   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5542

Beschrijving

Samen met het noordelijke straatdeel - onder de benaming Heieinde - vormt deze noordzuid-as met de ten oosten gelegen parallel lopende Dreef het centrum van Meersel-Dreef, een gehucht dat de noordwest-hoek uitmaakt van Meerle met als belangrijkste bakens het kapucijnenklooster met het ertegenover gelegen Mariapark en de Sint-Luciakapel; tracé loopt in zuidelijke richting verder op grondgebied Meer. Zogenaamd naar het oude gehucht Meersel, waarschijnlijk ontstaan tijdens de grote ontginningsbeweging van de 12de en de 13de eeuw als kleine nederzetting aan een belangrijke handelsweg naar Breda waarvan vermoedelijk het tracé Meersel-Heieinde deel uitmaakte; de oudst gekende vermelding dateert van 1228; sinds de vestiging van de kapucijnen en de aanleg van de Dreef in het vierde kwart van de 17de eeuw staat dit gehucht bekend onder de benaming "Meersel-Dreef". Als Germaanse afleiding zou de benaming Meersel "huis op het laag gelegen land bij de waterloop" of "huis bij het meer of het moeras" betekenen. Destijds was hier de zogenaamde Blauwhoeve gelegen, minstens opklimmend tot het vierde kwart van de 17de eeuw.

Nummer 20/Kapelweg woonstalhuis van zeven traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische pannen) met huidig voorkomen uit het vierde kwart van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw; ouder in kern, zie de bouwnaad in de zuidelijke zijpuntgevel verwijzend naar een ouder volume met vlechtingen; (aangepaste) segmentbogige muuropeningen, getralied keldervenster in voorgevel, rechthoekige vensters in de zuidelijke zijgevel; aangepaste voormalige schob onder mank zadeldak (nok loodrecht op de straat, golfplaten).

  • MUËSEN G., Meerle en het land van Hoogstraten in de Middeleeuwen, in Jaarboek van Koninklijk Hoogstraatse Oudheidkundige Kring, LI, 1996.

Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  : 2002


Relaties

  • Omvat
    Sint-Luciakapel

  • Omvat
    Woonstalhuis De Steedelinghe

  • Is deel van
    Meerle

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meersel [online] https://id.erfgoed.net/themas/5542 (Geraadpleegd op 18-01-2021)