Geografisch thema

Minderhoutdorp

ID
5545
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5545

Beschrijving

Dorpsstraat, maakt deel uit van de hoofdas Van Aertselaerstraat-Minderhoutdorp-Desmedtstraat die het dorp van zuid naar noord doorsnijdt, in zuidelijke richting naar Hoogstraten loopt, in noordelijke richting splitst naar Meer (noordwest) en Meerle (noordoost); loopt rondom het ten noorden van de kerk gelegen gemeenteplein. In de loop van de tweede helft van de 19de eeuw verschuift het tracé van de zuid-noord-verkeersas ter hoogte van de Minderhoutsestraat meer oostwaarts, naar het huidige Minderhoutdorp.

Heterogene bebouwing met sporadisch nog bewaarde kleinschalige dorpsbebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw - eerste kwart van de 20ste eeuw: de nummers 2, 7, 30, 39, 52, 56 op de oude rooilijn gelegen (boeren)arbeiderswoningen van drie tot vier traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (nok parallel aan de straat, mechanische en Vlaamse pannen), overwegend met aanbouwsels; verankerde baksteenbouw op gecementeerde of arduinen plint; lijstgevels met dubbelhuisopstand, decoratief uitgewerkt met faiencefries, getande baksteenlijst, muurbanden of gesinterde steen; getoogde, segmentbogige of rechthoekige muuropeningen, nummer 2 met opkamer- en keldervenster, nummer 30 gedateerd, zie gevelsteen "1907", en met aanpalende steeg.

Ter hoogte van nummer 24 voormalig schoollokaal uit het vierde kwart van de 19de eeuw, later de zogenaamde Zaal St.-Clemens: diephuis van drie traveeën en één bouwlaag onder zadeldak (mechanische pannen); voorgevel met rechthoekige muuropeningen onder blind boogveld.

Naar aanleiding van de restauratie van de Sint-Clemenskerk ontstonden vanaf 1987 tevens plannen voor een heraanleg van het gemeenteplein; het nieuwe dorpsplein werd geopend op 11/6/1992, zie gedenksteen: tuinarchitect F. Geerts ruilde de kale vlakte voor een kuipvormig plein in dolomiet met omlopende straat van rode klinkers en omzoomd met platanen; rondom bewaarde gietijzeren lantaarns met bladmotief en wapenschild.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Gemeentelijke jongensschool

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Clemens

 • Omvat
  Pastorie Sint-Clemensparochie

 • Omvat
  Woonwinkelhuis

 • Is deel van
  Minderhout


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Minderhoutdorp [online] https://id.erfgoed.net/themas/5545 (Geraadpleegd op )