Geografisch thema

Meir

ID: 5616   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5616

Beschrijving

Verbindingsstraat Kerkdreef/Vaart. Naamgeving in 1909 naar het centrum van de Sint-Jozefparochie, gelegen tussen de woonkernen "Sas" en "Cementfabriek".

Merendeels vernieuwde woon- en winkelhuizen. De nummers 9-11, Kerkdreef, voormalig café, nu bibliotheek en de nummers 12-14, Kerkdreef, respectievelijk winkel en postkantoor, refereren nog aan de eclectische bebouwing uit het eerste kwart van de 20ste eeuw.


Bron     : De Sadeleer S. & Plomteux G. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Hoogstraten,  Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N4, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Plomteux, Greet
Datum  : 2002


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Meir [online] https://id.erfgoed.net/themas/5616 (Geraadpleegd op 30-11-2020)