Geografisch thema

Molenstraat

ID: 5659   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5659

Beschrijving

Vanuit het dorpscentrum vertrekkend richting Noorderwijk. Heterogene bebouwing met dorpswoningen uit het eerste kwart van de 20ste eeuw (nummer 36), en alleenstaande burgerhuizen uit de eerste helft van de 20ste eeuw (nummer 58 (1929), nummer 63 (1932) en nummer 65). Nummers 27 en 29 met lichte reminiscenties aan de Nieuwe Zakelijkheid (tweede kwart van de 20ste eeuw, nummer 29 van 1936 zie kadaster). Nummer 48: neotraditioneel geïnspireerde puntgevel van een voormalige houtzagerij uit eerste kwart van de 20ste eeuw, thans geïntegreerd in een moderne houthandel.

  • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Morkhoven, schetsen 1929/3.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  : 2001


Relaties

  • Omvat
    Burgerhuis in cottagestijl

  • Is deel van
    Morkhoven

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Molenstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5659 (Geraadpleegd op 20-01-2021)