Geografisch thema

Ring

ID
5667
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5667

Beschrijving

Centrum van Noorderwijk met inplanting de kerk, de pastorie en lintbebouwing vanaf de tweede helft van de 19de eeuw.

Nummers 12, 16 en 22-24: bescheiden dorpswoningen van één (nummers 22-24) of twee bouwlagen onder pannen zadeldaken; gecementeerde of beschilderde lijstgevels met rechthoekige muuropeningen. Tussen nummers 38 en 40: lindedreef naar het kasteel, aangeplant in 1870, aan het begin enkele arduinen pijlers. Nummer 40: vernieuwd landhuis uit het vierde kwart van de 19de eeuw (op kadaster geregistreerd in 1883), mogelijk een vroegere afhankelijkheid van het kasteel.

 • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Noorderwijk, schetsen 1883/2, 1944/5.

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Herentals, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Steyaert, Rita
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Klooster van de zusters annonciaden

 • Omvat
  Neoromaanse grafkapel

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Bavo

 • Omvat
  Pastorie van de Sint-Bavoparochie

 • Omvat
  Schoolgebouw

 • Omvat
  Villa

 • Is deel van
  Noorderwijk


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Ring [online] https://id.erfgoed.net/themas/5667 (Geraadpleegd op )