Geografisch thema

Bosstraat

ID: 5773   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5773

Beschrijving

Oude straat, tussen Poperhol en Legekouter, met hoevebebouwing aan één straatzijde, minstens opklimmend tot de 18de eeuw, thans nog grotendeels ongewijzigd straatbeeld maar met aangepaste of vernieuwde boerenhuizen. Bij de zogenaamde "Coreelstakhoeve", reeds opgetekend in het landboek van 1639, verraden enkel nog de muurvlechtingen op de zijgevels de oude kern.


Bron     : Lanclus K. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kanton Nevele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Lanclus, Kathleen
Datum  : 1989


Relaties

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Bosstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5773 (Geraadpleegd op 30-11-2020)