Geografisch thema

Oude Kerkstraat

ID
588
URI
https://id.erfgoed.net/themas/588

Beschrijving

Oude straat leidend naar de Scheldekaai. De opkomst van Kaai en Kerkstraat dateert van de 15de eeuw. De huidige bebouwing met kerk en burgerhuizen, bijna alle opklimmend tot de 17de- en 18de eeuw, getuigt er van het intense handelsleven onder het Ancien Régime; reeds vóór 1763 zou de Kerkstraat gekasseid zijn geweest.

Vrijwel alle huizen aan de Kerkstraat worden hierna in een aparte item beschreven. Ook het nummer 8 met sterk verbouwde voorgevel verraadt door zijn gevelankers en diepgericht, afgewolfd zadeldak een oudere kern. Het aanpalende huis nummer 6 met art-decogetinte gevel dateert van circa 1935. Aan de onpare straatzijde, met sterk verspringende rooilijn, is alleen nummer 3 recent; de nummers 9 en 11, twee bescheiden enkelhuizen dateren uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Beeldbepalend kruisbeeld op hoek met Romain Steppestraat.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1660

 • Omvat
  Café A la Belle Alliance en burgerhuis

 • Omvat
  Classicistische dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Ensemble van twee burgerhuizen

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis

 • Omvat
  Hoekhuis In den Arend

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Amands

 • Omvat
  Pastorie Sint-Amandsparochie

 • Omvat
  Stadswoning

 • Is deel van
  Sint-Amands


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Oude Kerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/588 (Geraadpleegd op )