Geografisch thema

Kerkstraat

ID: 588   URI: https://id.erfgoed.net/themas/588

Beschrijving

Oude straat leidend naar de Scheldekaai. De opkomst van Kaai en Kerkstraat dateert van de 15de eeuw. De huidige bebouwing met kerk en burgerhuizen, bijna alle opklimmend tot de 17de- en 18de eeuw, getuigt er van het intense handelsleven onder het Ancien Régime; reeds vóór 1763 zou de Kerkstraat gekasseid zijn geweest.

Vrijwel alle huizen aan de Kerkstraat worden hierna in een aparte item beschreven. Ook het nummer 8 met sterk verbouwde voorgevel verraadt door zijn gevelankers en diepgericht, afgewolfd zadeldak een oudere kern. Het aanpalende huis nummer 6 met art-decogetinte gevel dateert van circa 1935. Aan de onpare straatzijde, met sterk verspringende rooilijn, is alleen nummer 3 recent; de nummers 9 en 11, twee bescheiden enkelhuizen dateren uit het eerste kwart van de 20ste eeuw. Beeldbepalend kruisbeeld op hoek met Romain Steppestraat.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1995


Relaties

 • Is deel van
  Sint-Amands
  Sint-Amands (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Burgerhuis gedateerd 1660
  Oude Kerkstraat 12 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Café A la Belle Alliance en burgerhuis
  Oude Kerkstraat 13, 15 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Classicistische dorpswoning
  Oude Kerkstraat 10 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Oude Kerkstraat 7 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Dorpswoning
  Oude Kerkstraat 16 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Ensemble van twee burgerhuizen
  Oude Kerkstraat 1 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Kaai 29 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Hoekhuis
  Oude Kerkstraat 2 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Hoekhuis In den Arend
  Oude Kerkstraat 1 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Amands
  Oude Kerkstraat 18 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Pastorie Sint-Amandsparochie
  Oude Kerkstraat 5 (Puurs-Sint-Amands)

 • Omvat
  Stadswoning
  Oude Kerkstraat 14 (Puurs-Sint-Amands)