Geografisch thema

Dorpsplein

ID
5880
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5880

Beschrijving

Heden een vrij ruim rechthoekig plein met midden een in 1919 geplante vrijheidsboom en in de noordoostelijke hoek schuin ingeplante parochiekerk opgericht in 1837-39 op de plaats van de oude dorpskerk. De oorspronkelijke parochiekerk, op een natuurlijke verhevenheid naast de Schelde was omringd door een ommuurd kerkhof. Vroeger bezat de Kerkstraat een verlengstuk op het huidige Dorpsplein en was het kerkplein beperkt tot een smalle ruimte vlak voor de kerk. In 1883 creëerde de gemeente een echt plein met rechthoekige vorm door sloping na aankoop van de huizenrij die aansloot bij de kerkhofmuur en pastorietuin. In 1920 werd het plein nogmaals verruimd door een nieuwe rooilijn te plaatsen achter de bestaande huizenrij aan de noordwestkant. De herberg "Het Oud Gemeentehuis", of de vroegere "Marquis van Rodes" waarin van 1794 tot 1887 het gemeentehuis was ondergebracht, op de hoek van het plein / Wezenstraat, werd in 1931 gesloopt en vervangen door het bakstenen gebouw van de rijkswachtkazerne. De zuidwestzijde van het Dorpsplein wordt gevormd door een huizenrij die voordien deel uitmaakte van de Oude Heirbaan (Brussel-Gent). Het hoekhuis van deze rij (Dorpsplein nummer 2), thans café "De Zuiderbond" met uitzicht van de eerste helft van de 20ste eeuw, bevindt zich ter hoogte van de vroegere herberg "De Roose" opgericht circa 1625.

De Scheldeweg in de noordoostelijke hoek van het plein werd in 1956 rechtgetrokken tot een rijweg naar de in 1954-56 gebouwde Scheldebrug die sindsdien het centrum van Melle rechtstreeks verbindt met de Melhoek van Heusden. Nieuw kerkhof naast de Schelde aan de noordkant van het Dorpsplein tegenover de kerk. Het oude kerkhof werd ontmanteld en vervangen door groenaanplanting.

 • DE BAETS A., 100 jaar geleden, in De Gonde, VI, 7, 1977, p. 119-121.
 • DE BAETS A., Onze oude Herbergen. Den Marquis van Rodes of oud Gemeentehuis, in De Gonde, XV, 22, 1986, p. 521-537.
 • DE BAETS A., Onze oude Herbergen. "De Roose", in De Gonde, XVI, 27,1987, p. 51-58.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties

 • Omvat
  Bedrijfsgebouwen

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus

 • Is deel van
  Melle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/5880 (Geraadpleegd op 09-05-2021)