Geografisch thema

Pastoor Huveneersheuvel

ID
589
URI
https://id.erfgoed.net/themas/589

Beschrijving

Voormalige kerkheuvel van het verdwenen gehucht Nattenhaasdonk, ontstaan in functie van de Rupelmonding (zie gemeente-inleiding Hingene ) en oudste parochie van Hingene. Volgens J. Verbesselt mogelijk teruggaand op een middeleeuwse motte, een rivierburcht aan de enige toegangsweg tot het veer van de Rupelmonding. Reeds sprake van een kerk in 1050; verwoest in 1566 en puin verwerkt bij de opbouw van Fort Sint-Margriet. De nieuwe kerk, gebouwd tussen 1603 en 1616, verdween bij de overstromingsramp van 1825; afbraakmateriaal evenals de meeste kerkschatten werden naar Wintam overgebracht. De pastorie, gebouwd in 1675, bevond zich ten zuidoosten van de kerk (zie plan van 9/12/1705 door P. Van Landeghem). In 1948 zogenaamd Pastoor Huveneersheuvel naar de pastoor van Nattenhaasdonk, aalmoezenier van de Brigands tijdens de Boerenkrijg.

 • MEES L., Geschiedenis der gemeente Hingene, [Hingene], 1979, anastatische herdruk van de uitgave van 1894, p. 294-295.
 • S.N., Klein-Brabant in oude prenten, Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant v.z.w., Jaarboek IX, Puurs, 1974, nummer 256.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1995


Relaties

 • Omvat
  Boerenkrijgmonument

 • Omvat
  Kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

 • Omvat
  Kapel Voor outer en heerd en gedenkteken voor E.H. Gulielmus Huveneers

 • Omvat
  Kapellinde bij kapel Onze-Lieve-Vrouw Troost in Nood

 • Omvat
  Langgestrekte hoeve

 • Omvat
  Opgaande plataan met boomkapel

 • Omvat
  Vier kapellindes

 • Is deel van
  Wintam


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Pastoor Huveneersheuvel [online] https://id.erfgoed.net/themas/589 (Geraadpleegd op 20-06-2021)