Geografisch thema

Marktplein

ID: 5918   URI: https://id.erfgoed.net/themas/5918

Beschrijving

Ruim, rechthoekig open dorpsplein ten zuiden begrensd door het kerkhof met parochiekerk, waarschijnlijk vanouds gebruikt als dorpsplein. Volgens archiefstuk van 1735 was de marktplaats vroeger echter gelegen aan de andere zijde van de kerk, namelijk ten zuiden aan de vroegere Marktstraat, nu Sint-Kristoffelstraat. De marks raakte vroeger al in verval en werd sinds 1686 verboden. Pas in 1945 werd op woensdag de wekelijkse markt opnieuw ingevoerd.

In de 19de eeuw al bevonden er zich rondom het Marktplein fraaie burgerhuizen waarvan verscheidene nog bestaan, zij het min of meer aangepast. Ter hoogte van nummer 2 (zogenaamd "café Terminus" uit de tweede helft van de 19de eeuw, aangepast in de 20ste eeuw en thans in verwaarloosde staat) stond vroeger het schepenhuis dat circa 1860 werd gesloopt. Het maakte deel uit van de herberg "In St.-Hubrecht". Ook de gevangenis en de schandpaal waren daar vlakbij aan de marks ingeplant. Aan de kerk bij de kerkhofmuur was een rij kleine woningen gelegen waarvan één na 1860 een tijdlang dienst deed als gemeentehuis (alle gesloopt in 1960). In de zuidoostelijke hoek van het plein, naast het kerkhof, stond vroeger ook de gemeenteschool. Voorts zijn nog vermeldenswaardig nummer 3 en nummer 10: twee hoekhuizen met villa-allure en eclectische inslag uit begin 20ste eeuw, gebouwd in decoratief uitgewerkte bakstenen gevels en met leien bedaking.

 • Rijksarchief Gent, Fonds Abdij van Ninove, nr. 118.
 • DEVOS P., De gemeentehuizen van Oost-Vlaanderen, Gent, 1982, p. 702.
 • VAN HEEGDE D.,Van Vuenteca tot Scheldewindeke, p. 25-26, 32.

Bron     : Bogaert C. & Verbeeck M. 1989: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Destelbergen - Oosterzele, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Verbeeck, Mieke
Datum  : 1989


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Is deel van
  Scheldewindeke

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Marktplein [online] https://id.erfgoed.net/themas/5918 (Geraadpleegd op 18-01-2021)