Geografisch thema

Dorpsstraat

ID
5961
URI
https://id.erfgoed.net/themas/5961

Beschrijving

Vroegere Kerkstraat. Aan de rand van het Warandebos gelegen oude holle weg tussen twee duinenheuvels, in 1889 verbreed, gedeeltelijk genivelleerd en geplaveid. Behouden bochtig tracé. In het eigenlijke dorpscentrum werd naast de vernieuwde kerk en de pastorie ook de gemeenteschool gebouwd en talrijke dorpshuisjes en herbergen.

Aan het begin van de straat, op de hoek Pontstraat, bakstenen kapelletje van Sint-Antonius, opgericht na de Eerste Wereldoorlog door H. della Faille, die het aanpalende kasteeltje bewoonde. Op de tweesprong met Kriekenbergdreef staat het zogenaamde Kruislievenheerken, gemaakt in 1867 door schrijnwerker J. Van den Heede uit dankbaarheid voor een genezing.

Op het pleintje voor de kerk werd in 1905 een vrijheidsboom geplant. Een arduinen gedenksteen vermeldt: "De vorenstaande lindeboom is geplant tot herinnering der feestviering van de 78 e verjaring van Belgiës onafhankelijkheid toen Burgemeester was Baron Herman della Faille d'Huysse".

Nog vrij oorspronkelijk behouden bebouwing met twee kasteeltjes (nummers 7 en 62), elk gelegen op een natuurlijke verhevenheid met omringend park, de parochiekerk, gelegen aan de voet van de Molenberg waarop tot de Eerste Wereldoorlog de Warandemolen stond, met omringend kerkhof en ertegenover de ommuurde pastorie. De kleinschalige laat-19de-eeuwse dorpshuisjes kregen vaak een nieuwe bestemming als winkeltje, café of kunstgalerij onder meer nummers 52 en 58.


Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Congregatiekapel

 • Omvat
  Dienstgebouw kasteel Les Buttes Sainte Aldegonde

 • Omvat
  Domein Galgeput

 • Omvat
  Gemeenteschool en onderwijzerswoning

 • Omvat
  Herberg d'Ouwe Hoeve

 • Omvat
  Herberg en winkeltje In den Transvaal

 • Omvat
  Opgaande linde als herdenkingsboom 75 jaar België

 • Omvat
  Opgaande linde als vredesboom

 • Omvat
  Oude herberg, bakkerij en winkeltje

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Aldegonde

 • Omvat
  Pastorie Sint-Aldegondeparochie

 • Omvat
  Villa Les Buttes Sainte Aldegonde

 • Is deel van
  Deurle


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Dorpsstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/5961 (Geraadpleegd op 20-06-2021)