Geografisch thema

Edmond Vleminckxstraat

ID: 597   URI: https://id.erfgoed.net/themas/597

Beschrijving

Eertijds Dorpsstraat, van oudsher eenzijdig bebouwde straat ten westen van het kasteel en domein d'Ursel. Huidige benaming naar een gesneuvelde uit de Eerste Wereldoorlog. De rechter zijde wordt ingenomen door de kerk en het kasteeldomein (zie Wolfgang d'Urselstraat). In 1699 aanleg van een ondergrondse goot en een waterreservoir "Treze lavoer", nabij de ingang tot het kasteeldomein, om de grachten van het kasteel van Vlietwater te voorzien en dit op peil te houden, overwelfd in 1755. Straat gekasseid in 1838. Ter hoogte van het kasteeldomein begint de "Dorpsdreef", een eikendreef, aangelegd in 1699, gedeeltelijk ter plaatse van de vroegere kasteelboomgaard en naast de oude Dorpsstraat, langs de westzijde van het kasteeldomein tot de Notelaardreef. Kleinschalige bebouwing in de onmiddellijke omgeving en oude kernen onder meer nummer 29, 31.

 • MEES L., Geschiedenis der gemeente Hingene, [Hingene], 1979, anastatische herdruk van de uitgave van 1894, p. 298-299.
 • S.N., Klein-Brabant een eeuw kontrast, foto's van nu en toen, Vereniging voor Heemkunde in Klein-Brabant vzw, Jaarboek XXV-XXVI, Puurs, 1990-1991, p. 51-52.

Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  : 1995


Relaties

 • Omvat
  Afsluitingshaag van hulst bij kerkhof Hingene

 • Omvat
  Gemeenteschool

 • Omvat
  Herberg In d'Oude Poort

 • Omvat
  Herenhuis

 • Omvat
  Kleine dorpswoning

 • Omvat
  Kleine dorpswoningen

 • Omvat
  Reeks kleine dorpswoningen

 • Omvat
  Rentmeesterswoning

 • Is deel van
  Hingene