Geografisch thema

Leeuwstraat

ID: 6066   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6066

Beschrijving

Zogenaamd naar de herberg "Het Leeuwken", reeds vermeld op kaart van 1768. Tegenover de voormalige herberg "Het Leeuwken" bevond zich vroeger de vierschaar van de heerlijkheid, op de hoek met de huidige Processiestraat. Straat met bochtig tracé, van het dorpscentrum in noordelijke richting lopend, oorspronkelijk met landelijke bebouwing. Heden bijna volledig bebouwd met half open bebouwing.


Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  : 1991


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Herberg Het Leeuwken

 • Omvat
  Kapelletje Sint-Anna

 • Omvat
  Klooster

 • Is deel van
  Zeveren

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Leeuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6066 (Geraadpleegd op 20-09-2020)