Geografisch thema

Nieuwstraat

ID
6077
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6077

Beschrijving

Huidig dorpscentrum. Straat vertrekkende bij de steenweg, bij het begin van de Parijsestraat afbuigend naar het westen met in de knik de nieuwe Sint-Amandus- en Sint-Jobparochiekerk. Er tegenover gelegen voormalig gemeentehuis en school. Verderop in de straat de pastorie, parochiekring en klooster en schoolgebouwen van de zusters Maricolen op het oude omgrachte zogenaamd "Goed te sPauws".

Bebouwing grotendeels uit derde kwart 19de eeuw met ondermeer nummer 2-4 met beraapt parement en rechthoekige omlijste vensters, en begin 20ste-eeuwse bakstenen huizen.


Bron     : Bogaert C. & Lanclus K. 1991: Inventaris van het cultuurbezit in BelgiĆ«, Architectuur, Provincie Oost-Vlaanderen, Arrondissement Gent, Kantons Deinze - Nazareth, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 12N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Bogaert, Chris, Lanclus, Kathleen
Datum  :

Aanvullende informatie

Tussen nummer 20 en 22-24 staat een gecementeerd staakkapelletje onder een zadeldak met bekronend kruisje. Opgericht door de lokale Boerinnenbond, ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan in 1961. De verwijzing 'BB' staat vermeld in de top boven een vaandeltje (1911-1961). Rondboogvormig nisje, geflankeerd door sierzuiltjes.

 • s.n. 1998: Jaarboek van de Kunst en Oudheidkundige Kring van Deinze, Deinze.
Auteurs : Verhelst, Julie
Datum:

Relaties

 • Omvat
  Gemeentehuis van Astene, gemeenteschool en onderwijzerswoning

 • Omvat
  Klooster en school van de zusters Maricolen

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Amandus en Sint-Job

 • Omvat
  Pastorie Sint-Amandus en Sint-Jobparochie

 • Omvat
  Rij arbeiderswoningen

 • Is deel van
  Astene


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Nieuwstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6077 (Geraadpleegd op )