Geografisch thema

Kerkstraat

ID
6144
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6144

Beschrijving

Gekasseide, korte straat in het centrum, vertrekkend vanop de Markt, afgezet met lantaarnpalen en van oudsher bebouwd met handelspanden. De oostzijde wordt voor het grootste deel ingenomen door de parochiekerk toegewijd aan Sint-Jan Evangelist met het omringende voormalige kerkhof, waaraan de straat trouwens haar benaming te danken heeft. De kalkzandstenen omheiningsmuur van het kerkhof bleef ten dele bewaard. Ten zuidwesten van de kerk staat een Heilig Hartbeeld van 1932 en iets verder een beeldje 'Orde van de Welp 1919-1994', gesigneerd Tom Frantzen, die ook het ontwerp maakte voor de fontein voor het Koloniënpaleis. Op het einde van de straat, op de hoek met de Kasteelstraat staat de vrijheidslinde met het oorlogsmonument dat werd ingehuldigd in 1923.

Aan de westzijde vertoont de straat vandaag een heterogene bebouwing met voornamelijk handelspanden waarvan sommige in kern mogelijk opklimmend tot de 18de eeuw met voorgevels ten dele of volledig aangepast in de loop van de 19de en 20ste eeuw. De nummers 15 en 19 hebben een vermoedelijk 19de-eeuwse lijstgevel met sterk aangepaste begane grond; nummer 19 werd op het kadaster trouwens geregistreerd als 'reconstruction totale' in 1881; het nummer 21, waarvoor al in 1881 een gedeeltelijke reconstructie werd geregistreerd, bevat vandaag nog een rechthoekige deuromlijsting bekroond door een engel in reliëf en opschrift 'De Engel', verwijzend naar de oude huisnaam die opklimt tot de 15de eeuw; deze gevel verkreeg zijn huidig uitzicht halverwege de 20ste eeuw; ook voor nummer 31 werden in 1847 belangrijke verbeteringswerken geregistreerd; een gevelsteentje met de afbeelding van een sleutel rechts naast de deur verwijst naar de oude benaming 'De sleutel'. Nummer 27: twee bouwlagen hoog enkelhuis met steekbogige geprofileerde deuromlijsting onder uitstekende druiplijst; de inventaris uit het einde van de jaren 1960 vermeldt een inmiddels verdwenen jaartal 1742 op de houten waaier.

 • Kadasterarchief Vlaams-Brabant, Mutatieschetsen Tervuren, afdeling II (Tervuren), 1847/6 (nummer 31), 1881/1 (nummer 19 en 21).
 • MAES F. 1952: Omheen de kerk van Tervuren, Eigen schoon en de Brabander XXXV, 164-172, 263-272, 298-307.

Bron     : -
Auteurs :  De Vries, Birgit, Kennes, Hilde
Datum  : 2015


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis Delacroix

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Heilig Hartbeeld

 • Omvat
  Huis De Kroone

 • Omvat
  Notariswoning

 • Omvat
  Oorlogsgedenkteken en vrijheidslinde

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jan Evangelist

 • Omvat
  Stadswoning

 • Omvat
  Stadswoning van 1742

 • Is deel van
  Tervuren


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Kerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6144 (Geraadpleegd op 18-06-2021)