Geografisch thema

Albertstraat

ID
6182
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6182

Beschrijving

De Albertstraat is een rechte straat die langs de noordkant van de Sint-Rochuskerk loopt, van de Malecotstraat tot de Hoogstraat; het pendant van deze straat is de Elisabethstraat, aan de zuidzijde van de kerk. Beide straten worden getrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw, hun inplanting is reeds aangegeven op het plan voor de inplanting van de nieuwe kerk op het einde van de Molenstraat dat in 1876 door J. Hoste wordt opgesteld. De kerk wordt gebouwd in 1884-1889, de straten errond worden in dezelfde tijd gerealiseerd (circa 1886). In 1901 worden een twintigtal nieuwe straten voorzien van een naam, waaronder deze rond de kerk (voorheen "Place de l'Eglise"): de "Prinses Elisabethstraat" en "Prins Albertstraat" worden gekozen omwille van het prinselijk huwelijk in 1900; later verkort tot huidige namen. Ook bepaalde huisnamen verwijzen naar het prinsenkoppel.

De straten rond de kerk worden getypeerd door vrij gaaf bewaarde rijen Belle-Epoque-architectuur: burgerhuizen van het bel-etagetype (veelal met loggia's op de bel-etage, soms verbouwd of dichtgemaakt) met gevels in alle mogelijke neo- of eclectische stijlen. Meestal betreft het breedhuizen van twee à drie traveeën en kelderverdieping + twee à drie bouwlagen, onder gemansardeerde zadeldaken (leien en dakpannen). Voorbeelden zijn nummers 7, 9 en 13, lijstgevels met neoclassicistische cementering, bewaarde balkons, deels bewaard schrijnwerk; nummer 15, zelfde type maar met vernieuwd parement Enkele diephuizen met uitgewerkte punt- of tuitgevels vormen de uitzondering.

Van de meeste panden zijn de bouwaanvragen in het stadsarchief van Blankenberge bewaard. Hieruit blijkt onder meer dat de hier behandelde panden dateren uit de jaren 1890 en de eerste jaren van de 20ste eeuw en dat vooral de Antwerpse aannemer-architect H. Van Gastel zijn stempel drukte op deze straat. Deze was trouwens net als een zekere meneer Léon Chop(p)inet (ook wel de heren Choppinet) een belangrijke grondeigenaar van de percelen aan de Albertstraat.

 • BILE E., De straatnamen van Blankenberge. Oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 13.
 • BOTERBERGE R., De Sint-Rochuskerk te Blankenberge, Blankenberge, 1996.

Bron: HOOFT E. & VANNESTE P. met medewerking van DE LEEUW S. & MISSIAEN H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis in neo-Vlaamserenaissance-stijl

 • Omvat
  Burgerhuizen

 • Omvat
  Burgerhuizen La Quiétude en La Sérénité

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door Felix Cosman

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door Henri Van Gastel

 • Omvat
  Burgerhuizen Prince Albert en Princesse Elisabeth

 • Omvat
  Villa Albert

 • Omvat
  Villa des deux Hélènes

 • Is deel van
  Blankenberge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Albertstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/6182 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.