Geografisch thema

Casinostraat

ID
6186
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6186

Beschrijving

Rechte straat van de Graaf Jansdijk tot de Hoogstraat, aan de noordzijde lopende langs het Casino, waarnaar de straat is genoemd. Achter het casino wordt een open plein ingenomen door parkeerplaats. De oppervlakte ingenomen door het huidige casinogebouw en het open plein vormde in de tweede helft van de 19de eeuw een open plaats, die de Staat had voorbehouden om er een "lusthof" of openbaar park aan te leggen. In 1884 wordt de grond kosteloos aan de stad overgedragen voor de bouw van het casino. Bij de bouw van het casino wordt voorzien "dat er eene straat blijven zal van 12 meters breedte tusschen den ontworpen casino in de lijnstelling der gebouwen op den lusthof"; dit wordt de Casinostraat. De basisbebouwing van de zuidkant van de straat bestaat uit eind 19de- begin 20ste-eeuwse burgerhuizen met bel-etage. De gevels zijn eclectisch, met elementen uit onder meer de neorenaissance: nummers 3, 5 en 11 (gedateerd "1893" in geveltop), verkeerdelijk voorzien van een verflaag; het neoclassicisme: nummers 13 en 17; en de cottagestijl: nummers 7 en 9, een ensemble van twee puntgevels waarvan enkel de prachtig geajoureerde windveren zijn bewaard. Op nummer 1 is het voormalige postmeesterhuis vervangen door een hedendaagse betonconstructie waarin enkele functies van het heemkundig centrum zijn opgenomen. Voor het beeldbepalende voormalig postgebouw, zie Hoogstraat nummer. 1.

  • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 29-37.

Bron: HOOFT E. & VANNESTE P. met medewerking van DE LEEUW S. & MISSIAEN H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2023: Casinostraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/6186 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.