Geografisch thema

Elisabethstraat

ID: 6191   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6191

Beschrijving

De Elisabethstraat is een rechte straat die langs de zuidkant van de Sint-Rochuskerk loopt, van de Malecotstraat tot de Hoogstraat; het pendant van deze straat is de Albertstraat, aan de noordzijde van de kerk. Beide straten worden getrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw (vanaf circa 1886), hun inplanting is reeds aangegeven in het plan voor de inplanting van de nieuwe kerk op het einde van de Molenstraat dat in 1876 door J. Hoste wordt opgesteld. De kerk wordt gebouwd in 1884-1889, de straten errond worden rond dezelfde tijd gerealiseerd. In 1901 worden een twintigtal nieuwe straten voorzien van een naam, waaronder deze rond de kerk (voorheen "Place de l'Eglise"): de "Prinses Elisabethstraat" en "Prins Albertstraat" worden gekozen omwille van het prinselijk huwelijk in 1900; later verkort tot huidige namen.

De straten rond de kerk zijn getypeerd door vrij gaaf bewaarde rijen Belle-Epoque-architectuur: burgerhuizen van het bel-etagetype (veelal met loggia's op bel-etage, soms verbouwd of dichtgemaakt) met gevels in alle mogelijke neo- en eclectische stijlen. Meestal betreft het breedhuizen van twee à drie traveeën en kelderverdieping + twee à drie bouwlagen, onder gemansardeerde zadeldaken (leien en dakpannen). Voorbeelden. zijn nummer 4, bakstenen (geschilderde) lijstgevel in de neoclassicistische traditie, bewaarde houten kroonlijst; nummer 6, gedateerd "1893", eclectische, gecementeerde lijstgevel met rond fronton en reliëfversieringen in de boogvelden van de vensters.

Van de meeste panden zijn de bouwaanvragen in het stadsarchief van Blankenberge bewaard. Hieruit blijkt onder meer dat de hier behandelde panden uit de jaren 1890 dateren, en dat de Antwerpse aannemer-architect H. Van Gastel en de belangrijke plaatselijke architect Marcel Hoste hun stempel drukten op deze straat.

 • BILE E., Blankenberge. Een rijk verleden, een schone toekomst, Blankenberge, 1971, pagina 135.
 • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, pagina's 62-63.
 • BOTERBERGE R., De Sint-Rochuskerk te Blankenberge, Blankenberge, 1996.

Bron     : Hooft E. & Vanneste P. met medewerking van De Leeuw S. & Missiaen H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, (onuitgegeven werkdocumenten).
Auteurs :  Hooft, Elise, Vanneste, Pol
Datum  : 2003


Relaties

 • Is deel van
  Blankenberge
  Blankenberge (Blankenberge)

 • Omvat
  Burgerhuis
  Elisabethstraat 14 (Blankenberge)

 • Omvat
  Burgerhuis van 1893
  Elisabethstraat 20 (Blankenberge)

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door Marcel Hoste
  Elisabethstraat 8, 10 (Blankenberge)

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis
  Elisabethstraat 32 (Blankenberge)

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen
  Elisabethstraat 22, 24, 26 (Blankenberge)

 • Omvat
  Villa Alta
  Elisabethstraat 34 (Blankenberge)

 • Omvat
  Villa Apollo
  Elisabethstraat 16 (Blankenberge)

 • Omvat
  Villa Milo Argo
  Elisabethstraat 12 (Blankenberge)

 • Omvat
  Villa Nelly
  Elisabethstraat 18 (Blankenberge)