Geografisch thema

Elisabethstraat

ID
6191
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6191

Beschrijving

De Elisabethstraat is een rechte straat die langs de zuidkant van de Sint-Rochuskerk loopt, van de Malecotstraat tot de Hoogstraat; het pendant van deze straat is de Albertstraat, aan de noordzijde van de kerk. Beide straten worden getrokken in het laatste kwart van de 19de eeuw (vanaf circa 1886), hun inplanting is reeds aangegeven in het plan voor de inplanting van de nieuwe kerk op het einde van de Molenstraat dat in 1876 door J. Hoste wordt opgesteld. De kerk wordt gebouwd in 1884-1889, de straten errond worden rond dezelfde tijd gerealiseerd. In 1901 worden een twintigtal nieuwe straten voorzien van een naam, waaronder deze rond de kerk (voorheen "Place de l'Eglise"): de "Prinses Elisabethstraat" en "Prins Albertstraat" worden gekozen omwille van het prinselijk huwelijk in 1900; later verkort tot huidige namen.

De straten rond de kerk zijn getypeerd door vrij gaaf bewaarde rijen Belle-Epoque-architectuur: burgerhuizen van het bel-etagetype (veelal met loggia's op bel-etage, soms verbouwd of dichtgemaakt) met gevels in alle mogelijke neo- en eclectische stijlen. Meestal betreft het breedhuizen van twee à drie traveeën en kelderverdieping + twee à drie bouwlagen, onder gemansardeerde zadeldaken (leien en dakpannen). Voorbeelden. zijn nummer 4, bakstenen (geschilderde) lijstgevel in de neoclassicistische traditie, bewaarde houten kroonlijst; nummer 6, gedateerd "1893", eclectische, gecementeerde lijstgevel met rond fronton en reliëfversieringen in de boogvelden van de vensters.

Van de meeste panden zijn de bouwaanvragen in het stadsarchief van Blankenberge bewaard. Hieruit blijkt onder meer dat de hier behandelde panden uit de jaren 1890 dateren, en dat de Antwerpse aannemer-architect H. Van Gastel en de belangrijke plaatselijke architect Marcel Hoste hun stempel drukten op deze straat.

 • BILE E., Blankenberge. Een rijk verleden, een schone toekomst, Blankenberge, 1971, p. 135.
 • BILE E., De straatnamen van Blankenberge, oorsprong en betekenis, Blankenberge, 1988, p. 62-63.
 • BOTERBERGE R., De Sint-Rochuskerk te Blankenberge, Blankenberge, 1996.

Bron: HOOFT E. & VANNESTE P. met medewerking van DE LEEUW S. & MISSIAEN H. 2003: Inventaris van het bouwkundig erfgoed, Provincie West-Vlaanderen, Gemeente Blankenberge, Deelgemeente Uitkerke, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen WVL2, onuitgegeven werkdocumenten.
Auteurs: Vanneste, Pol; Hooft, Elise
Datum:
De tekst wordt ter beschikking gesteld door: Agentschap Onroerend Erfgoed (AOE)


Relaties

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1893

 • Omvat
  Burgerhuizen ontworpen door Marcel Hoste

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Samenstel van burgerhuizen

 • Omvat
  Villa Alta

 • Omvat
  Villa Apollo

 • Omvat
  Villa Milo Argo

 • Omvat
  Villa Nelly

 • Is deel van
  Blankenberge


Je kan deze pagina citeren als: Inventaris Onroerend Erfgoed 2024: Elisabethstraat [online], https://id.erfgoed.net/themas/6191 (geraadpleegd op ).

Beheerder fiche: Agentschap Onroerend Erfgoed

Contact

Heb je een vraag of opmerking over deze fiche? Meld het ons via het contactformulier.