Geografisch thema

Grote Kerkstraat

ID: 6207   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6207

Beschrijving

De Grote Kerkstraat vormt de kern van het oude gehucht Kinderen/Kinrooi, waaruit de gemeente Kinrooi ontstond en dat thans nog steeds de kern van de gemeente vormt.

In 1470 wordt hier een kapel opgericht toegewijd aan Sint-Martinus. In 1474 wordt op vraag van vrouwe Katharina van Kessenich bij de kapel een klooster van reguliere kanunniken van Sint-Augustinus gevoegd, een stichting van Johan van Abroeck in Odiliënberg bij Roermond. Het klooster kende weinig succes in de armoedige streek en werd weldra verlaten. In 1478 wordt gepoogd het klooster om te vormen tot een congregatie van reguliere kanunnikessen van dezelfde orde. Omwille van oorlogsomstandigheden, met name de strijd tussen Willem van Arenberg en prins-bisschop Jean de Hornes, maar ook omdat het klooster niet leefbaar bleek, wordt deze priorij van Onze-Lieve-Vrouw in 1495 naar Maaseik overgebracht. Het klooster in Kinrooi wordt afgebroken en alle goederen worden naar Maaseik meegenomen.

De kapel ressorteerde onder de parochie Kessenich, en werd in de 17de - 18de eeuw door een rector bediend. Bij de kapel hoorde toen een kluis waarin enkele kluizenaars verbleven. In 1842 wordt Kinrooi een zelfstandige parochie, in 1856 wordt een nieuwe kerk gebouwd naast de oude kapel. In 1980 wordt het gedeelte van het kerkhof vóór de kerk ontruimd.

 • Ken je gemeente... Kinrooi, (Kinrooi), 1981, p. 15.
 • DROST S., Geschiedkundig overzicht van het O.L.Vr. Klooster der Eerw. Zusters Reguliere Kanunnikessen der Orde van het H. Graf te Kinroy ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan 1881-1931, Maaseik, (1931), p. 7-13.

Bron     : Schlusmans F. 2005: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Limburg, Arrondissement Maaseik, Kantons Bree - Maaseik, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 19N1, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Schlusmans, Frieda
Datum  : 2005


Relaties

 • Omvat
  Dorpswoning

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Martinus

 • Omvat
  Pastorie Sint-Martinus

 • Omvat
  Sint-Martinuskapel

 • Is deel van
  Kinrooi

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Grote Kerkstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6207 (Geraadpleegd op 28-11-2020)