Geografisch thema

Hogestraat

ID: 6255   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6255

Beschrijving

Noordwestelijke uitvalsweg die vanouds (zie Ferrariskaart, 1770-1778) de Marktplaats verbindt met de wijk "'t Hooghe". Van 1889 tot 1936 tramlijn Tielt-Roeselare-Hooglede. Voormalige hoofdstraat van het dorp met, naast woonfunctie, enkele schaarse winkels, voorheen talrijke herbergen (met name achtentwintig in 1910) onder meer nummer 22, hoekherberg "De Gouden leeuw", nummer 168, de na de Eerste Wereldoorlog wederopgebouwde "Parnassusberg", reeds gekend in 1778 als locatie van de herberg "Het Hoofd". Nummer 105 voormalige hoekherberg "'t Hooge" uit de 19de eeuw met typerende afgesnuite hoektravee onder overkragende bovenhoek.

In het verleden sterk geïndustrialiseerd, zijnde voornamelijk landelijke bedrijven. Tot in 1918 twee molens, met name ter hoogte van nummer 31 oliemolen "Vandevelde", site wederopgebouwd als olieslagerij, ter hoogte van nummer 109 houten oliemolen zogenaamd "'t Hogemolen", verwoest in 1918. Rechts van nummer 68, ast, heden gesloopt. Twee brouwerijen, met name brouwerij Billiet gesticht in 1911 (inmiddels gesloopt) en nummer 23, brouwerij "De Hoop", vanaf 1939 gereconverteerd tot dozenfabriek Louis Soenen en heden omgebouwd tot woonhuis; nummer 25, voormalige designmeubelfabriek Defour opgericht in 1923; nummer 92 steenbakkerij De Vossenberg/Desimpel gesticht in 1926. Ertgenover nummer 194, voormalige hoeve waarrond kleiputten, heden recreatiedomein "De Vossenberg", genaamd naar de verhevenheid in het landschap.

Talrijke woonhuizen met werkplaats/magazijn, onder meer nummer 68-70. Tevens religieuze, verzorgende en onderwijsfunctie met name nummer 17, school met aanpalend nummer 19 klooster van de zusters maricolen en nummer 152 gemeenteschool, zie Schoolstraat, nummer 170 het rustoord met bijhorend klooster van de zusters van Maria.

Talrijke woonhuizen en voormalige herbergen van één bouwlaag onder zadel- of geknikte zadeldaken, tevens doorsnee-woonhuizen van twee bouwlagen. Buiten het centrum, lintbebouwing met onder meer nummer 85, 19de-eeuwse villa met recentere uitbouw; typerend voor het onderkelderd gebouw zijn de twee bouwlagen waarboven een rij oculi, aan de straatzijde twee monumentale beuken. Recente verkaveling op de gronden van het gesloopte "kasteel Herbau".

Nummer 31, aan de hoek met Schoolstraat. Voormalige, wederopgebouwde olieslagerij Vandevelde-Bril uit de jaren 1920. Vanaf circa 1850 locatie van een stenen oliemolen, in 1918 gedynamiteerd door de Duitsers. Woonhuis ten noordoosten en ten weste bedrijfsgebouw. De zuidvleugel is inmiddels gesloopt. Gebouwen gesitueerd rond een gekasseide koer toegankelijk via ijzeren hekken aan beide straten.

Woonhuis van vier traveeën en twee bouwlagen onder pannen wolfsdak (nok parallel aan de straat), dakvenster met afgeknotte puntgevel boven linker vensterrisaliet. Gele baksteenbouw verfraaid met simili-natuursteen voor de muurbanden; gecementeerde plint. Korf- en rondbogige muuropeningen op benedenverdieping; steekbogige bovenvensters. Bewaard houtwerk, met name vensters met fijne roedeverdeling in het bovenlicht en art-decodeur.

Bedrijfsgebouw van rode verankerde baksteen op gecementeerde plint, deels onder overkragend zadeldak, deels onder plat dak. Laadvenster met katrol op erfgevel. Gevels gemarkeerd door lisenen.


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 2001


Relaties

 • Omvat
  Interbellum burgerhuis

 • Omvat
  Neoclassicistisch herenhuis

 • Omvat
  Sint-Jozef-Rustoord

 • Omvat
  Villa

 • Omvat
  Wederopgebouwde olieslagerij Vandevelde-Bril

 • Is deel van
  Hooglede