Geografisch thema

Kattestraat

ID: 638   URI: https://id.erfgoed.net/themas/638

Beschrijving

Waarschijnlijk zo genoemd naar een in de buurt gelegen versterkte omheining of palissade (="katte") waar vrouwen en kinderen tijdens gevechten in veiligheid gebracht werden.

Vanaf het vierde kwart van de 18de eeuw vermeld als "Kattestraet" en reeds gekenmerkt door een verspreide bebouwing die meer geconcentreerd wordt naar de woonkern (zie inleiding: de Meirendries) toe.

De straat valt met haar kronkelig tracé gedeeltelijk samen met de noordgrens van de gemeente. Zij kruist de aan de zuidzijde gelegen spoorweg Antwerpen-Boom-Dendermonde tweemaal om dan te eindigen op de Meir en de Wilgenweg.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1995


Relaties

  • Omvat
    Station Oppuurs

  • Omvat
    Stoommaalderij

  • Is deel van
    Oppuurs