Geografisch thema

Statiestraat

ID: 6385   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6385

Beschrijving

Van Astridlaan naar Kortemarkstraat. Maakte oorspronkelijk deel uit van de Kortemarkstraat, na aanleg van spoorlijn (1847) Statiestraat, in 1877 reeds als dusdanig vermeld op M.C.I.-kaart. Onregelmatige rooilijn. Vnl. XIX B-bebouwing met enkele woonhuizen van één bouwl., tevens talrijke gebouwen van twee bouwl. in baksteenbouw; een aantal werden gecementeerd en soms voorzien van art-decomotieven, o.m. nrs. 127-129; nr. 110, het geboortehuis van Karel Van de Poele, uitvinder van de elektrische tram; ook vernieuwde bakstenen parementen uit het interbellum. Toevoegen van winkelpuien in oudere kern, o.m. nr. 52. In oorsprong talrijke kleine bedrijven, zoals brouwerijen, olieslagerij, houtzagerij en maalderijen, cichoreimagazijnen, steenhouwerij, wegenwerken, fabrieken van accordeons, paraplu's en duivensportartikelen; heden o.m. nr. 115, verffabriek Deba; nr. 74 voeders "Denys" op plaats van vroegere "Ypershoek-" of "Denys molen", een oliemolen opgericht vóór 1568, de laatste stenen versie bleef bewaard tot 1922; tussen 1856-1919 molen "Devos" (cf. nrs. 177-181). Nr. 151-153, sinds 1948 slachthuis. Talrijke herbergen, voorheen soms in combinatie met brouwerijen of paardenhandel. Tevens onderwijs- en verzorgende functie, m.n. rustoord/ Dr. Roelenslaan. Bibliotheek (cf. Marktstraat nr. 19). Margarethakapel in muur tussen nrs. 69 en 71. Nr. 195, voormalige post.

Referentie(s)

Goegebeur M., Daar bij die molen ., (Eerste Jaarboek van de Heemkundige Kring Karel Van de Poele te Lichtervelde, 1985, p. 72).

Vandewalle G., De straten te Lichtervelde, (Lichterveldse "Ziek-zakjes", 1, Lichtervelde, 1995, p. 25).


Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Agentschap Onroerend Erfgoed


Relaties

 • Omvat
  Accordeonfabriek en juwelenwinkel Callewaert

 • Omvat
  Brouwershuis en brouwerij

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1933

 • Omvat
  Burgerhuis, appartementsgebouw en verffabriek Deba

 • Omvat
  Dorpswoning met winkelpui

 • Omvat
  Eclectisch herenhuis

 • Omvat
  Eclectisch woonhuis

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Herberg 't Paradijs

 • Omvat
  Hoekcomplex: woningen en fabriek

 • Omvat
  Hoekherberg De Statie

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Klooster der zusters paulinen en school

 • Omvat
  Site Van Coillie: boomzagerij, olieslagerij en maalderij

 • Omvat
  Site Van Coillie: twee burgerhuizen in neogotische stijl

 • Omvat
  Twee neoclassicistische woonhuizen

 • Is deel van
  Lichtervelde