Geografisch thema

Statiestraat

ID: 6385   URI: https://id.erfgoed.net/themas/6385

Beschrijving

Van Astridlaan naar Kortemarkstraat. Maakte oorspronkelijk deel uit van de Kortemarkstraat, na aanleg van spoorlijn (1847) Statiestraat, in 1877 reeds als dusdanig vermeld op kaart van het Militair Cartografisch Instituut. Onregelmatige rooilijn. Voornamelijk bebouwing uit de tweede helft van de 19de eeuw met enkele woonhuizen van één bouwlaag, tevens talrijke gebouwen van twee bouwlagen in baksteenbouw; een aantal werden gecementeerd en soms voorzien van art-decomotieven, onder meer nummers 127-129; nummer 110, het geboortehuis van Karel Van de Poele, uitvinder van de elektrische tram; ook vernieuwde bakstenen parementen uit het interbellum. Toevoegen van winkelpuien in oudere kern, onder meer nummer 52. In oorsprong talrijke kleine bedrijven, zoals brouwerijen, olieslagerij, houtzagerij en maalderijen, cichoreimagazijnen, steenhouwerij, wegenwerken, fabrieken van accordeons, paraplu's en duivensportartikelen; heden onder meer nummer 115, verffabriek Deba; nummer 74 voeders "Denys" op plaats van vroegere "Ypershoek-" of "Denys molen", een oliemolen opgericht vóór 1568, de laatste stenen versie bleef bewaard tot 1922; tussen 1856-1919 molen "Devos" (zie nummers 177-181). Nummer 151-153, sinds 1948 slachthuis. Talrijke herbergen, voorheen soms in combinatie met brouwerijen of paardenhandel. Tevens onderwijs- en verzorgende functie, met name rustoord aan de hoek met Dr. Roelenslaan. Bibliotheek (zie Marktstraat nummer 19). Margarethakapel in muur tussen nummers 69 en 71. Nummer 195, voormalige post.

 • GOEGEBEUR M., Daar bij die molen, in Eerste Jaarboek van de Heemkundige Kring Karel Van de Poele te Lichtervelde, 1985, p. 72.
 • VANDEWALLE G., De straten te Lichtervelde, in Lichterveldse "Ziek-zakjes", 1, Lichtervelde, 1995, p. 25.

Bron     : De Gunsch A., Metdepenninghen C. & Vanneste P. met medewerking van  Tansens A. 2001: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie West-Vlaanderen, Arrondissement Roeselare, Kantons Hooglede - Izegem - Lichtervelde, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 17N2, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Gunsch, Ann, Metdepenninghen, Catheline, Tansens, Annick, Vanneste, Pol
Datum  : 2001


Relaties

 • Omvat
  Accordeonfabriek en juwelenwinkel Callewaert

 • Omvat
  Brouwershuis en brouwerij

 • Omvat
  Burgerhuis

 • Omvat
  Burgerhuis van 1933

 • Omvat
  Burgerhuis, appartementsgebouw en verffabriek Deba

 • Omvat
  Eclectisch burgerhuis

 • Omvat
  Eclectisch herenhuis

 • Omvat
  Herberg

 • Omvat
  Herberg 't Paradijs

 • Omvat
  Hoekcomplex van woningen en fabriek

 • Omvat
  Hoekherberg De Statie

 • Omvat
  Hoekpand

 • Omvat
  Klooster der zusters paulinen en school

 • Omvat
  Neoclassicistische herenhuizen

 • Omvat
  Site Van Coillie: boomzagerij, olieslagerij en maalderij

 • Omvat
  Site Van Coillie: neogotische burgerhuizen

 • Omvat
  Winkel

 • Is deel van
  Lichtervelde

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2020: Statiestraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/6385 (Geraadpleegd op 03-12-2020)