Geografisch thema

Lippeloseweg

ID: 643   URI: https://id.erfgoed.net/themas/643

Beschrijving

Luidens de benaming, vormt deze straat de verbinding met de aangrenzende gemeente Lippelo, waar zij via de Klaverbrug - over de Klaverbeek - overgaat in de Oppuurseweg. Haar tracé, reeds voorgesteld vanaf midden 19de eeuw, doorkruist één der eerste woonkernen namelijk Nijven.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  : 1995


Relaties

  • Omvat
    Hoeve in U-vorm

  • Omvat
    Kapel Onze-Lieve-Vrouw Onbevlekte Ontvangenis

  • Is deel van
    Oppuurs

Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Lippeloseweg [online] https://id.erfgoed.net/themas/643 (Geraadpleegd op 16-01-2021)