Geografisch thema

Meirstraat

ID
646
URI
https://id.erfgoed.net/themas/646

Beschrijving

De benaming "Meir" of "Mere" staat voor een moerassige laagte tussen hoger gelegen gronden: blijkbaar waren deze drassige stukken land in het oostelijk gedeelte van Oppuurs geconcentreerd. Het tracé wordt reeds afgebeeld vanaf het vierde kwart van de 18de eeuw, de naamgeving "Meir" rond midden 19de eeuw: kruist een woonkern en maakt de verbinding met de naburige gemeenten Puurs en Bornem waarbij de spoorweg en de Vliet (Dijkbrug) gekruist worden.

Buiten de dichte kern, had de straat een schaarse bebouwing met opvallende inplanting van twee hofsteden namelijk "'t Steentje" en het "Hof van der Calsteren" (zie inleiding). Ter hoogte van de nummers 1-7 was eertijds de vermaarde brouwerij-mouterij "Sint-Hubertus" van de gebroeders De Winter gelegen.


Bron     : De Sadeleer S., Kennes H., Plomteux G. & Steyaert R. 1995: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Mechelen, Kanton Puurs, Klein Brabant, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 13N3, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  De Sadeleer, Sibylle, Plomteux, Greet
Datum  :


Relaties

  • Omvat
    Gemeentehuis van Oppuurs

  • Is deel van
    Oppuurs


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: Meirstraat [online] https://id.erfgoed.net/themas/646 (Geraadpleegd op )