Geografisch thema

St.-Jozefslaan

ID
6522
URI
https://id.erfgoed.net/themas/6522

Beschrijving

Straat genoemd naar de patroonheilige van het gehucht en de aanwezigheid van kerk en pastorie. Vormt tot op heden de noordelijke begrenzing van de zogenaamde "cité" en wordt aan de even zijde voor een groot deel ingenomen door de fraaie villa's voor het kaderpersoneel van V.M. Ze dateren uit het eerste kwart van de 20ste eeuw en het tweede kwart van de 20ste eeuw en werden blijkbaar gebouwd in twee fasen: een aantal werd ingetekend op het kadaster in 1907, de overige in 1930; uitzondering hierop is onder meer nummer 94 dat in 1926 werd ingetekend. Ze zijn vrij eenvoudig van uitzicht, hoewel door hun groter volume, omringende tuinen en meer complexe structuur met afwisseling van lijst- en puntgevels duidelijk te onderscheiden van de bediende- en arbeiderswoningen in de aangrenzende cité; zo zijn de nummers 78, 80, 84, 86, 90 en 92 opgetrokken uit baksteen en vertonen een combinatie van een linker punt- met rechter lijstgevel; de muuropeningen zijn rechthoekig met uitzondering van nummer 86, dat steekbogige muuropeningen heeft en voorts gemarkeerd wordt door de decoratieve verwerking van gesinterde baksteen. De nummers 94 en 96 worden gekenmerkt door een verhoogde, middentravee. De nummers 76, 79, 82, 87, 88 en 91-93 zijn (deels) bepleisterd en/of witgeschilderd, waarbij de nummers 76, 82 en 87 refereren aan de cottagestijl door het gebruik van pseudovakwerk.

Voor zover men kan spreken van een gehuchtscentrum, is het te situeren aan deze baan, doch niet in de onmiddellijke omgeving van de kerk; het wordt gevormd door een beperkte lintbebouwing verder ten westen met aan de onpare zijde onder meer art-decogetinte enkelhuizen als de nummers 47-53 uit de jaren 1930 en aan de pare zijde eenvoudige rijhuizen met bakstenen lijstgevels als de nummer 58-72. Nummer 10 is de gerenoveerde brouwerswoning van de voormalige brouwerij Houet, opgericht circa 1904-1905, doch stopgezet na de Tweede Wereldoorlog; gemarkeerd door de karakteristieke verwerking van gesinterde baksteen voor onder meer muurbanden en rollagen.

 • Kadaster Antwerpen, Mutatieregisters Mol, schetsen 1907/126 (nummers 78, 82-88), 1926/91 (nummer 94), 1930/94 (nummer 87), 1930/95 (nummer 76), 1930/96 (nummers 80, 90, 92, 96), 1932/100 (nummer 51), 1933/106 (nummer 49), 1934/89 (nummer 47) en 1935/123 (nummer 53).

Bron     : Kennes H. & Steyaert R. 2002: Inventaris van het cultuurbezit in België, Architectuur, Provincie Antwerpen, Arrondissement Turnhout, Kanton Mol, Bouwen door de eeuwen heen in Vlaanderen 16N5, Brussel - Turnhout.
Auteurs :  Kennes, Hilde
Datum  :


Relaties

 • Omvat
  Filmzaal Casino

 • Omvat
  Hoeve Boerenbril

 • Omvat
  Kapel De Hofkens of Sint-Jozefshofke

 • Omvat
  Lourdesgrot

 • Omvat
  Parochiekerk Sint-Jozef

 • Omvat
  Pastorie Sint-Jozefsparochie

 • Omvat
  Twee villa's

 • Omvat
  Twee winkelhuizen

 • Is deel van
  Wezel (Mol)


Je kan deze pagina citeren als: Agentschap Onroerend Erfgoed 2021: St.-Jozefslaan [online] https://id.erfgoed.net/themas/6522 (Geraadpleegd op )